Международное сотрудничество по вопросам интеллектуальной собственности

Нещодавно громадськість України відзначила 10-річчя утворення державної системи правової охорони інтелектуальної власності. За цей час було зроблено головне для забезпечення гарантованих Конституцією України прав кожного громадянина на результати своєї інтелектуальної діяльності: створено сучасну нормативно-правову базу та сформовано дієздатну інфраструктуру, яка сприяє реалізації державної політики у цій сфері.

Суттєво зросли показники активності науковців, виробничників, працівників різних галузей, представників творчих професій. Про позитивні зрушення свідчить збільшення у 2001 році кількості поданих заявок на об’єкти промислової власності на 15-20% у порівнянні з 2000 роком. Ця тенденція зберігається і в 2002 році. Значно прискорено розгляд заявок та видачу охоронних документів на об’єкти промислової власності. Також суттєво зросла кількість свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, помітно активізувалась діяльність творчих спілок, було утворено нові громадські організації, які об’єднують творчих людей. Нещодавно Кабінетом міністрів  України прийнято Концепцію розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності, яка спрямована на активізацію винахідництва, забезпечення умов для ефективного використання інтелектуального потенціалу нації, входження України як рівноправного партнера до світового співтовариства.

Основними завданнями Міносвіти і науки України є:

забезпечення інтеграції вітчизняної освіти й науки, державної системи охорони інтелектуальної власності у світовий простір із збереженням і захистом національних інтересів Міносвіти і науки України відповідно до покладених на нього завдань: здійснює за погодженням з Міністерством закордонних справ України добір і підготовку для роботи в посольствах і постійних представництвах України при міжнародних організаціях працівників, які відповідають за вирішення питань наукового та науково-технічного співробітництва, а також забезпечує методичне керівництво їхньою діяльністю Міносвіти і науки України відповідно до покладених на нього завдань: укладає в установленому порядку міжнародні договори з питань співробітництва у сфері освіти, науки та інтелектуальної власності, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації іноземних громадян у навчальних закладах України, забезпечує їх реалізацію;

сприяє інтеграції навчальних закладів України з освітніми закладами, науковими установами, громадськими організаціями, фондами інших країн, проведенню міжнародних заходів з учнівською та студентською молоддю, організовує і координує міжнародне співробітництво у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, сприяє участі вчених, наукових та науково педагогічних працівників України в розробленні й реалізації міжнародних науково-технічних програм і проектів;укладає в установленому порядку міжнародні договори з питань співробітництва у сфері освіти, науки та інтелектуальної власності, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації іноземних громадян у навчальних закладах України, забезпечує їх реалізацію

Викладання на рівні університету чи інституту ніколи не може бути ефективним без надання викладачам можливості здійснювати інтенсивну індивідуальну наукову роботу.

Зокрема, дослідження з вузько спеціалізованих питань інтелектуальної власності найкращим чином можуть здійснюватися спільно з іншими науковими працівниками, пов'язаними тією або іншою суміжною сферою інтересів. Це пояснює тенденцію останніх років до створення спеціалізованих дослідницьких центрів у сфері інтелектуальної власності або центрів, які поєднують наукову і викладацьку діяльність.

У розвинених країнах дослідні центри в галузі права є добре відомим явищем. Незважаючи на те, що центрів, присвячених винятково дослідженням у сфері інтелектуальної власності, не так багато, існують деякі дуже відомі винятки.

Інститут Макса Планка із зарубіжного і міжнародного права у сфері патентів, авторського права та

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные