Место Г. Флобера в литературном процессе XIX века

План  

Вступ

 1.  Місце Г. Флобера у літературному процесі ХІХ століття.

 2.  Мистецтво та митець у творчості Г. Флобера.

2. 1 Пантеїзм мислення

2. 2 Теорія „безособовості”

2. 3 Пізнання дійсності

2. 4 „Мистецтво для мистецтва”

2. 5 Форма та зміст художнього твору

2. 6 „Обєктивний” стиль

Висновки 


Вступ 

У розвитку кожної національної літератури є своя золота доба. Такою добою для французької літератури став кінець ХІХ – початок ХХ століття, коли відбувався поступовий перехід від реалізму до нових тенденцій у мистецтві. Різновекторність літературного процесу Франції означеного періоду свідчить про багатство і грунтовність змін художніх систем і стилів, про початок докорінної перебудови мистецтва, що згодом охопила весь європейський світ.

 В ХІХ ст. у Франції, як і в інших європейських країнах, формується і активно розвивається реалізм. Франція – країна, де реалізм набув класичних ознак і представлений великим розмаїттям художніх явищ, що увійшли до скарбниці світової літератури.

Флобер – один із найяскравіших представників французького реалізму ХІХ століття

Його ім’я зазвичай ставлять в один ряд із Бальзаком, Стендалем. Утім, „реалізм Флобера як на змістовому, так і на поетичному рівні настільки відрізняється від реалізму Стендаля і Бальзака, що по суті, є якісно новим явищем”[1]. У його творчості виявилися не тільки традиційні ознаки реалістичного напряму (увага до соціального середовища, соціальних типів, аналітизм художнього мислення, науковий підхід до подій та явищ), але й установки та тенденції, які набудуть розвитку в літературі наступних епох (натуралістичні, імпресіоністичні). Тому Г. Флобер вважається однією з ключових постатей другої половини ХІХ століття.

З ім’ям Гюстава Флобера пов’язують створення „об’єктивної манери” оповіді в реалістичній літературі. Естетична концепція письменника не виникла на порожньому місці, вона є результатом розвитку естетичної думки й художньої практики ХІХ століття. Письменник зневірився у суспільному значенні діяльності людини та орієнтувався лише на морально-естетичні цінності. Цьому світові він протиставляє мистецтво. Разом з тим культ мистецтва не був для письменника засобом втечі від дійсності. Швидше навпаки: з допомогою мистецтва він досліджував дійсність, проникаючи в найпотаємніші її куточки, і, відштовхуючись від неї, створював свою художню модель цієї дійсності. У даному рефераті буде розглянуто шляхи становлення естетичних поглядів романіста, його концепція мистецтва та значення митця в суспільстві.

 

1.    Місце Г. Флобера у літературному процесі ХІХ століття

У 1850 році Флобер писав поетові Луї Бульє: ”Ми з тобою з’явилися на світ чи то надто рано, чи то надто пізно. Нашою справою буде найбільш важке і найменш почесне: перехід”. „Художник переходу” – це певний ключ до флоберівської естетики і флоберівської поетики [3]. У його творчості бере початок чимало нових установок і тенденцій, які набудуть розвитку в літературі наступних епох.

Біографія Флобера не багата на зовнішні події, проте відзначається багатством і напругою внутрішнього, духовного життя.

Невелика рента, залишена  батьком, дала змогу Флоберові займатися літературною творчістю, не турбуючись

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные