Модели системы образования в современном мире

Інтернету, в умовах "відкритих шкіл", дистантне навчання та ін. 

 Література

 1. Алексюк А. А. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. - К, 1998.

 2. Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання: Навчальний посібник. -Дрогобич: Коло, 2003.

 3. Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Навчальний посібник. - Дрогобич: Коло, 2003.

 4. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. - К.: Центр уч~ бової літератури, 2003.

 5. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. - К.: Пи-бідь, 1997.

 6. Зайченко І. В. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - Чергнігів, 2003.

 7. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005.

 8. Мойсенюк Н. Є. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: КДНК, 2001.

 9. Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок XXI століття. - К.: Знання, 2006.

 10. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навчальний посібник. - К: Каравела, 2007.
 11. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / за ред. З.Н. Курлянд. -2-ге вид., перероб. і доп. - К: Знання, 2005.
 12. Ягупов В. В. Педагогіка: Навчальний посібник. - К. Либідь, 2002. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9