Молодежное движение как объект и субъект реализации молодежной политики

Історичний розвиток суспільства значною мірою залежить від того, наскільки використовується такий дієвий чинник суспільно-політичного функціонування як молодь, її громадські організації. У всі часи та у всіх народів молодь була в авангарді громадських рухів, своєрідним каталізатором суспільних перетворень.

Розвиток молодіжного руху в сучасних умовах тісно пов’язаний з формуванням і становленням принципово нової державної молодіжної політики. Вона має здійснюватися в кожній країні на політичному, законодавчому, організаційному рівнях з урахуванням її можливостей – економічних, соціальних, культурного розвитку, історичних традицій, світового досвіду підтримки молоді. Цей досвід у першу чергу вимагає, щоб до процесу соціалізації молодих людей, вирішення їхніх соціальних проблем активно підключалася сама молодь, її громадські організації

Автор статті ставить за мету показати, що молодь, молодіжний рух повинні бути не лише об’єктом, але й активним суб’єктом реалізації молодіжної політики, що суб’єктність молоді у реалізації цієї політики проявляється, у першу чергу, через рівень розвитку молодіжного руху, що саме у молодіжному середовищі, передусім у його організованій частині – молодіжних громадських об’єднаннях – органи державної влади черпають додаткові ресурси для формування і провадження державної молодіжної політики, здійснення конкретних заходів, спрямованих на подальший розвиток країни.

Аналіз історіографії молодіжного руху, його ролі в суспільному житті, незважаючи на те, що він має глибокі корені, засвідчує, що вивчення більшості проблем його розвитку все ще знаходиться в зародковому стані. Відсутні грунтовні дослідження щодо комплексного дослідження процесу інституціалізації молодіжного руху, визначення місця і ролі молодіжних об’єднань у системі політичної організації суспільства. Причому як за радянських часів (попри те, що молодіжною, комсомольською проблематикою в колишньому СРСР займалося кілька тисяч дослідників, близько чотирьох тис. осіб захистили дисертації з молодіжної проблематики, щорічно в країні проводилися десятки регіональних, обласних і республіканських наукових конференцій, виходили сотні книг і брошур, тисячі статей про молодь [1, с. 655]), так і у сучасній українській та російській ювенальній науці, коли ледь не на пальцях можна порахувати дослідників, які проводять дослідження у цій сфері (так, наприклад, впродовж 1990–2000 років у Росії захистили дисертації з проблем молодіжного і дитячого руху лише 52 науковці [2, с. 19]). Серед сучасних російських дослідників проблем реалізації державної молодіжної політики, розвитку молодіжного руху можна виділити роботи І. Ільїнського, В. Лукова, А. Ковальової, В. Павловського, Ю. Волкова, В

Добренькова, Ф. Кадарії, І. Савченка, В. Шаповалова, О. Омельченко [3].

Серед невеликої кількості книг, дисертацій, статей, присвячених різним аспектам ціє теми, які вийшли в Україні, на особливу увагу заслуговує робота В. Куліка, Т. Голубоцької, О. Голубоцького „Молода Україна: сучасний організований молодіжний рух та неформальна ініціатива. Дослідження” (2000). У ній вперше в Україні досить глибоко висвітлюється процес формування, становлення і фактори подальшого розвитку сучасного організованого молодіжного руху та неформальної молодіжної ініціативи в Україні другої половини 80-х – 90-х рр. ХХ століття [4]. Цікавими є дослідження В. Соколова, В. Рябіки, Ю. Поліщука [5].

Останнім часом дещо пожвавилася дослідницька робота щодо молодіжного руху на регіональному рівні. Зокрема заслуговують на увагу: „Молодіжний рух Києва: Інформаційний збірник” (2000), „Довідник молодіжних організацій Донеччини” (1998), „Реалізація державної молодіжної та сімейної політики в Одеській області через взаємодію з громадськими формуваннями (з

1 2 3 4 5 6 7 8 9