Языковой умение, речевые упражнения и обучение монологической высказывания

Мовне уміння, мовні вправи і навчання монологічному вислову

Ці три поняття нерозривно пов'язані один з одним. Логічний ланцюжок зв'язку такий: MB скоюється на основі мовного умінні, і засобом розвитку мовного уміння служать мовні вправи. Оскільки MB і мовне уміння вже розглядалося вище, звернемося до етапу розвитку мовного уміння і спробуємо визначити, як же слід організувати роботу на цьому етапі, щоб він був дійсно основою навчання MB. Для цього потрібно перш за все встановити стадії розвитку уміння, бо тільки вони дозволяють організувати роботу над MB адекватно його якостям.

Справа, проте, у тому, що уміння — феномен багатовимірний, має багато параметрів, і виділення стадій його розвитку по якомусь одному, навіть дуже важливому, параметру виявиться дуже одностороннім. Необхідно врахувати декілька параметрів:

1) рівень автоматизованності, що виявляється в так званій автоматичній пробіжці (відрізку мови, вимовному без вимушених пауз);

 2) рівень самостійності говорить, який визначається, по-перше, наявністю або відсутністю опор, а також їх характером (смислові опори „складніше" змістовних), по-друге, заданістю або незаданістю мовної задачі;

3) рівень складності в рішенні мовомислительної задачі, який залежить від особистого досвіду і знань говорить, пов'язаних з обговорюваною проблемою;

4) рівень комбінаційності матеріалу, визначуваний широтою обхвату проблем і предметів обговорення.

Враховуючи всі параметри, можна умовно виділити в розвитку мовного уміння три стадії - початкову, основну і завершальну.

Наступна таблиця наочно представляє ці стадії і відповідні їм параметри. Цілком зрозуміло, що даний розподіл умовний: можливе таке положення (а так найчастіше і буває), коли різні параметри знаходяться одночасно на різних рівнях. 

Стадія розвитку уміння

Рівні

Автоматичної пробіжки

Самостійності говорящего

Складнощі мовомислительної задачі

Комбінаційності матеріалу

 1 – початкова

Синтагм - фраза

Є змістовні опори (словесна і образотворча), задача задана

Проблема знайома і є особистий досвід участі у відповідній сфері діяльності

Використовується мовний матеріал даної проблеми

2 – основна

Одна – дві фрази

Є смислові опори (словесні, образотворчі), задача задана

Проблема знайома, але особистого досвіду немає

Використовується матеріал двох – трьох споріднених проблем

3 – завершальна

Дві фрази

Опор немає, той, що говорить вільний у виборі задачі

Проблема не знайома, але знання по суміжних проблемах дозволяє говорити про неї

Необмежене вільне комбінування матеріалу

 

Якщо на етап розвитку мовного уміння відвести два уроки, то процес навчання MB схематично виглядатиме так, як представлено на наступній схемі.

Зрозуміло, запропоноване співвідношення вправ (їх рівня і кількості) вельми відносне, конкретні умови навчання можуть примусити скоректувати його.

Важливу роль

1 2

Похожие работы