Наиболее влиятельные направления социологической теории XX века

План

Вступ. .

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ. . .

1. 1. Функціоналізм.

1. 2. Структуралізм.

1. 3. Символічний інтеракціонізм.

1. 4. Марксизм.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ДИЛЕМИ. . .

2. 1. Дилема І: Структура й діяльність.

2. 2. Дилема II: Консенсус і конфлікт.

2. 3. Дилема III: Проблема тендеру.

2. 4

Дилема IV: Формування сучасного світу.

3. ТЕОРІЇ

Висновок. .

Список використаної літератури.


Вступ

У соціології (а також в інших науках) спостерігається розмаїття теоретичних підходів. Причину цього неважко зрозуміти: теоретичні суперечності важко вирішити навіть у природних науках, а в соціології ми стикаємося з особливими труднощами через складні проблеми, пов’язані з дослідженням нашої власної поведінки.

Отже, метою моєї роботи буде проаналізувати найбільш впливові напрямки соціологічної теорії XX століття.

А завданням – проаналізувати еволюцію головних теоретичних підходів у соціології, визначивши дилеми, яких вони стосуються. Крім того розглянути деякі головні теоретичні трансформації сьогодення.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ

Витоки соціології — праці Маркса, Дюркгайма та Вебера — були переважно європейськими. Втім, у нашому столітті цей предмет міцно вкорінився в усьому світі, а деякі з найважливіших досягнень мали місце в Сполучених Штатах. Праця Джорджа Герберта Міда (1863—1931), викладача філософії Чиказького університету, справила важливий вплив на розвиток соціологічної теорії. Мід наголошував на чільній ролі мови й символів у суспільному житті людини в цілому. Розроблена ним теорія згодом дістала назву символічний інтеракціонізм. Мід приділяв більше уваги аналізу соціальних процесів невеликого масштабу, ніж дослідженню цілих суспільств. Хоча він починав свою працю досить давно, символічний інтеракціонізм набув широкої популярності набагато пізніше. Тому ми обговоримо його роль після знайомства з функціоналізмом та структуралізмом.

Толкот Парсонс (1902—1979) був найвидатнішим американським соціологом-теоретиком повоєнного періоду. Цей плідний автор творив у багатьох емпіричних, а також теоретичних сферах соціології. Він зробив внесок у дослідження сім'ї, бюрократії, професій та, серед інших, у дослідження політики. Він був одним із головних ініціаторів розвитку функціоналізму, теоретичного підходу, вперше започаткованого Дюркгаймом і Коптом. Згідно з функціоналістськими поглядами, у дослідженні будь-якого суспільства ми маємо звернути увагу на те, як об'єднуються його різні «частини», або інституції, що забезпечують безперервність цього суспільства в часі.

Утім, європейські мислителі й досі відіграють видатну роль в новітньому розвитку соціологічної теорії. Підхід, що набув неабиякого значення, — це структуралізм, який тісно пов'язує соціологічний аналіз з вивченням мови. Структуралістична думка вперше з'явилася у середовищі лінґвістів, а потім була перенесена до царини суспільних наук антропологом Клодом Леві-Стросом (1908). її витоки можна також віднести до праць Дюркгайма та Маркса.

Ідеї Маркса обговорювалися й розвивалися більш як століття після його смерті. Вчення послідовників Маркса визначається як марксизм.

1. 1. Функціоналізм

Ідеї функціоналізму, як уже

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы