Направления социальной работы с семьями, где есть насилие

Напрями соціальної роботи з сім’ями, де є насильство 

Насильство в сім’ї - одна з найбільш поширених і загальновідомих соціальних проблем, з якою прямо чи опосередковано стикається більшість населення.

Майнове розшарування суспільства, зниження рівня життя значної частини населення, соціально-побутова невлаштованість, безробіття, юридична безправність, загальна психологічна напруженість, яка часто призводить до алкоголізації і наркотизації, втрата морально-психологічних орієнтирів, негативно відбивається на мікрокліматі в родині, сприяє різкому зниженню культури міжсімейного спілкування, призводить до загострення сімейних конфліктів і провокує виникнення сімейного неблагополуччя. Феноменом сімейного неблагополуччя є насильство в родині, що сьогодні набирає загрозливих епідемічних розмірів.

Основним стратегічним завданням діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - є робота з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема з причин насильства в сім’ї. Надзвичайно гостра актуалізація цієї проблеми полягає у її небезпечності, так як прояви насильства та жорстокого поводження з дітьми не лише руйнують відносини в родині, стають причиною фізичних та глибоких психологічних травм, а й виступають однією із передумов руйнації правових, моральних та духовних засад суспільства.

Пріоритетними завданнями у здійсненні відповідних соціальних заходів є:

1. Раннє виявлення сімей, які опинились в складних життєвих обставинах з причин насильства в сім’ї та проведення соціального інспектування сімей даної категорії; 

2. Попередження виникнення складних життєвих обставин в сім'ї шляхом проведення роз’яснювальної роботи з батьками щодо наслідків жорстокого поводження з дітьми та профілактичної роботи в територіальних громадах;

3. Комплексність в наданні соціальної допомоги (забезпечення доступності та якості надання індивідуальних та групових психологічних, юридичних, соціально –педагогічних та інформаційних послуг);

4. Здійснення соціального супроводу сімей, які опинились в складних життєвих обставинах з причин насильства в сім’ї;

5

Проведення навчань спеціалістів соціальної роботи, здійснення методичного супроводу діяльності, забезпечення фаховими методичними інструментаріями фахівців соціальної роботи, організація семінарів, круглих столів, проведення майстер-класів, тощо.

В своїй діяльності при здійснені заходів з питань попередження насильства в сім’ї спеціалісти мережі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді керуються Законами України „Про попередження насильства в сім ї”, „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, Наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та МВД України від 07. 09. 2009 р. № 3131/56 „Про затвердження Інструкції. . щодо взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних структурних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї”, Наказом від 16. 01. 2004 р. № 5/34/24/1 Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, МВС України, Міністерства освіти й науки України, МОЗ України „Про затвердження порядку розгляду заяв та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його здійснення” та іншими нормативно-правовими документами, які регламентують здійснення соціальної роботи щодо попередження насильства в сім’ї.

Алгоритм дій спеціалістів соціальної роботи у випадках насильства в сім’ї:

- приймають інформацію про випадки вчинення насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення;

- протягом

1 2