Настилка пола

шви між плит­ками заповнюють цементним розчином складу 1:1 або цемент­ним молоком (цемент, розведений водою), розтираючи його по підлозі віниками. Через деякий час, ще до повного затвердіння цементу, зайвий розчин або молоко зчищають з поверхні, а підлогу протирають спочатку зволоженими ганчірками, а потім тирсою, змоченою у воді.

Облицювання підлоги з ухилом квадратними плитками. Підлоги з ухилом влаштовують в приміщеннях, в яких у процесі експлуатації необхідно відвести воду або рідкі промислові відходи. Це мийні приміщення лазень, душові, цехи підприємств тощо. Ухил підлоги має бути 1—2 %. Процент ухилу передбачається проектом і визначає, на скільки сантиметрів знижується рівень 1 м підлоги. Наприклад, при ухилі 1 % кожний метр підлоги знижується на 1 см.

До початку облицювання простильний підготовчий шар підлоги з ухилом вже має бути зроблений. Не дозволяється ро­бити ухил за рахунок збільшення товщини прошарку, оскільки в подальшому це може спричинити до відшарування плиток.  

Рис. 4. Схеми відведення води підлогами з ухилом:

а —з одним трапом; б —з двома трапами; в —з жолобом і одним трапом; г — з жолобом і двома трапами; 1 —горизонтальна ділянка покриття; 2 — трикутний пандус; 3 — лінія розрубу; 4 — трап; 5 — лінія вододілу; 6 — жолоб; 7 — прямокутний пандус. Стрілками показано напрямок водостоку.  

Залежно від конструкції плиткових підлог з ухилом вода може відводитись двома способами: по трапу або по жолобах з трапами (Рис. 4). Як видно з Рис. 4, а вода з підлоги не­великої площі стікає до трапа 4 по чотирьох трикутних панду­сах 2

Межа між пандусами називається лінією розрубу. Якщо площа підлоги велика, воду відводять по двох або кількох тра­пах (Рис. 4, б). У цьому випадку підлогу поділяють на пря­мокутники, між якими після облицювання утворюються лінії вододілу 5.

Для відведення води з підлог великої площі, наприклад, у цехах виробничих підприємств, на нижньому рівні ухилу по­криття підлоги влаштовують жолоби з одним або декількома трапами. Якщо підлога з трапом, дно жолоба 6 має ухил у бік трапа (Рис. 4, в). При декількох трапах на стиках жолобів, на верхній їх відмітці, утворюються вододіли (Рис. 4, г).  

Рис. 5. Облицювання підлоги способом «у конверт»:

1 — маячні плитки-репери; 2 — пристінна смуга з горизонтальних рядів плиток; 3 — лінія розрубу; 4 — маячна смуга; 5 — шнур; 6 — шар розчину; 7 — трап 

Підлоги невеликого розміру з одним трапом облицьовують способом «у конверт» (Рис. 5). Щоб підлога мала привабливий вигляд, слід біля стін, на рівні чистої підлоги, укласти 2—3 ряди плиток. Такі пристінні смуги 2 влаштовують із горизонтальних рядів плиток, а пандуси розмічають, починаючи від межі внутрішнього ряду плиток. Для цього на рівні попередньо вста­новленого трапа укладають маячну плитку-репер 1. За другу маячну плитку буде служити плитка, розміщена на середині внутрішнього ряду плиток пристінної смуги. Натягнувши між цими плитками шнур 5, його на кінцях навантажують і уклада­ють маячну смугу 4 з одного або двох рядів плиток. Для встанов­лення лінії розрубу від внутрішнього кута пристінної смуги до маячної плитки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы