Настилка пола

квадратних плиток (Рис. 7). Спочатку на шар розчину укладають 2—З ряди плиток, перевіряючи правильність їх укладання правилом. Після цього проміжки, що утворились між плитками, заповнюють маленькими квадратними плитка­ми-вставками 7. На межі з фризовим рядом проміжки заповню­ють трикутними вставками 6.

Після укладання підлоги шести- і восьмигранними плитками її остаточно опоряджують так само, як і після укладання квад­ратними плитками.

НАСТИЛАННЯ ПІДЛОГИ КАРТАМИ КИЛИМОВОЇ МОЗАЇКИ

Для прискорення та полегшення опорядження підлог, а та­кож з декоративною метою застосовують карти килимової мо­заїки (Рис. 8). Карту розміром 398*598 мм виготовляють на заводі наклеюванням на цупкий папір дрібних різнокольорових керамічних плиток розміром 23*23 або 48*48 мм.

Плитки приклеюють до паперу за заздалегідь заданим ри­сунком зворотною стороною вгору. Залежно від рисунка карти бувають кутові, фризові і рядові. Рисунок кожної карти надру­ковано на папері, що дає змогу під час укладання їх підібрати і розкласти карти на основі відповідно до рисунка. Карти кили­мової мозаїки укладають у пачки (по 10 карт у кожну), про­кладаючи між ними картон або фанеру, і перев'язують шпага­том. Зберігати їх слід у сухих приміщеннях, щоб через розмо­кання клею не відшаровувались плитки.

Рис. 8

Карта килимової мозаїки: а кутова; б — фризова

Основу підлоги до настилання карт килимової мозаїки підготовляють так само, як і під час опорядження звичайними керамічними плитками (див. § 65). Вздовж підлоги майже ніколи не можна розмістити ціле число карт, тому карти, що створюють на поверхні певний рисунок, розміщують симетрич­но відносно осей приміщення, а проміжки між поверхнею, опо­рядженою цілими картами, і стінами опоряджують кусками, які нарізають із цілих карт килимової мозаїки так, щоб на них не потрапляли елементи рисунка.

Спочатку на підготовленій основі за допомогою шнура, на­тертого сухим пігментом, відбивають дві взаємно перпендику­лярні осьові лінії 1 (Рис. 9). Потім від кожної осі в один і другий бік насухо розкладають карти килимової мозаїки, щоб визначити, яка кількість цілих карт розміститься на підлозі. Зовнішню межу їх у кутах відмічають і забивають у цих місцях штирі 2. Це саме можна зробити не розкладанням карт, а розмічуванням основи за допомогою лінійки і кутника.

Рис. 9. Послідовність опорядження підлоги картами килимової мозаїки:

1 — осі розмітки; 2 — штирі; 3 — пристінна смуга; 4 — кутова маячна карта; 5 — фризова карта; 6— шнур; 7 — шар розчину; 8 — рядова карта

Після розмічування поверхні у встановлених кутах (де були забиті штирі) на рівні чистої підлоги укладають по одній ку­товій маячній карті 4. Натягнувши між ними шнури, вздовж коротких стін приміщення укладають пристінні ряди карт, які в подальшому служитимуть маячними рядами. Між цими ряда­ми натягують шнур і, орієнтуючись на нього, укладають третій пристінний ряд карт, перпендикулярний до двох перших. Після цього, поступово пересуваючи шнур 6 паралельно цьому ряду, опоряджують решту підлоги рядовими картами. В кінці опоряд­ження біля четвертої стіни укладають фризовий ряд карт. Коли вся підлога опоряджена цілими картами, заповнюють проміжки біля стін кусками відповідного розміру, вирізаними з цілих ря­дових карт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы