Настилка пола

style="text-align: Карти укладають на попередньо нанесений шар цементного розчину 7 завтовшки 1,5—2 мм. Нанесений розчин з решета посипають сухим цементом. Цемент у верхньому шарі розчину, змішуючись з водою, перетворюється у цементне тісто, яке за­ходить у шви між плитками і сприяє кращому зчепленню їх з розчином. Притиснуту до розчину карту присаджують ударами ляпавки, щоб розчин заповнив шви між плитками. Це буде помітно на папері, який зволожиться у місцях швів. Шви між картами за шириною мають бути такі ж самі, як і між плитка­ми.

Горизонтальність карт контролюють рейкою з рівнем, а якість опорядження двометровим правилом.

Після опорядження всієї підлоги і затвердения розчину папір змочують водою і після розмокання зчищають скребачками або мітлами. Очищену від паперу підлогу посипають змоченою у воді тирсою і остаточно очищають від розчину та рештків па­перу. Після цього підлогу промивають водою.

НАСТИЛАННЯ ПІДЛОГИ БЕТОННО-МОЗАЇЧНИМИ І ШЛАКОСИТАЛОВИМИ ПЛИТАМИ

Настилання підлоги бетонно-мозаїчними плитами. Велико­габаритні бетонні або двошарові бетонно-мозаїчні декоративні плити застосовують для влаштування підлог виробничих і гро­мадських будівель. Основу плити складає звичайний бетон мар­ки 300, а верхній опоряджувальний шар роблять з кольорового бетону або мозаїчної суміші. Зовнішня поверхня плити — відшліфована. За розміром плити бувають 400x400*35 або 300x300x30 мм.

Основу підлоги для опорядження бетонно-мозаїчними пли­тами підготовляють так само, як і для опорядження ке­рамічними плитками, тобто очищають від сміття, бруду, підмазують западини, змітають пил і змочують водою. Уклада­ють плити на цементному розчині марки 100—150

Опоряджен­ня підлоги ведуть поздовжніми рядами, починаючи від стіни, протилежній двері (Рис. 10). Спочатку заміряють довжину стіни, вздовж якої будуть укладати перший ряд плит, і встанов­люють кількість цілих плит, потрібних для цього. Якщо від ос­танньої плити до стіни залишається проміжок, то його запов­нюють куском плити 2. Куски заготовляють окремо, перерубу­ючи цілі або дефектні плити за потрібним розміром. Перерубу­ють плиту по лінії розмітки, насікаючи її з обох боків, за допо­могою скарпеля або зубила і молотка.

Укладають плити на рівні чистої підлоги, орієнтуючись на попередньо встановлені маячні плитки 5. За першу маячну плитку служить бетонно-мозаїчна плита 1, яку встановлюють в лівому кутку приміщення. Інші маячні плитки розміщують на відстані 1,5—2 м одна від одної вздовж ряду укладання. За ма­ячні плитки-репери служать звичайні керамічні плитки, які тимчасово закріплюють на гіпсовому розчині. По ходу роботи, коли плити, що укладають в ряду, підходять до маячної плитки, її видаляють.

Укладання кожного ряду плит виконують під шнур 4, який натягують згідно з розміром плит між протилежними стінами приміщення. Правильність укладання плит контролюють за допомогаю правила 6, яке одним боком прикладають до опоряд­женої ділянки підлоги, а другим до маячної плитки. Крім того, положення бетонно-мозаїчної плити перевіряють рівнем, при­кладаючи його до неї у різних напрямках.

Рис. 10. Послідовність опорядження підлоги великогабаритними бетонно-мозаїчними плитами: 1 —бетонно-мозаїчна плита; 2 — пристінний кусок плити; 3 — штирі; 4 — шнур; 5— маячна плитка-репер; б — контрольне правило; 7 — шар розчину. Стрілкою показано напрямок опорядження

Шви між плитами заповнюють цементним розчином 1:1 після укладання кожного ряду або через 1—2 доби після опо­рядження

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы