Натрий

План

Вступ. 3

Історія. 4

Поширення в природі 4

Фізичні властивості 4

Хімічні властивості 4

Одержання. 5

Застосування. 6

Солі натрію. . 6

Використана література. 8


Вступ

Натрій (Natrium, Na) – хімічний елемент з атомним номером 11, та відповідна проста речовина — лужний сріблясто-білий м’який метал, хімічно дуже активний, на повітрі швидко окислюється.

Густина 0,968, tплав 97,83°С, tкип 882,9 °С, коеф. тв. за Моосом 0,5. Натрій – дуже поширений ліофільний елемент (шосте місце серед хімічних елементів), його кларк 2,64 за масою. Відомо понад 220 мінералів Натрію різних класів (польові шпатиплагіоклазигалітселітратенардитмірабіліт). Поширеність Натрію (в % за масою) в кам’яних метеоритах 7х10-1, в ультраосновних породах 5,7х 10-1, основних –1,94, в середніх – 3,0, в кислих – 2,77, в глинах – 0,96, в пісковиках – 0,33, в карбонатних породах – 0,04, в океанічній воді – 1,03534. Застосовують Натрій як відновниктеплоносій тощо. Солі Натрію знаходять велике застосування в різних галузях економіки.


Історія

Натрій вперше був отриманий англійським хіміком Гемфрі Деві в 1807 році 

wikipedia. org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7">електролізом твердого NaOH.

Поширення в природі

Натрій належать до найбільш поширених елементів На нього припадає 2,64% маси земної кори. У зв'язку з високою хімічною активністю він зустрічається тільки у вигляді різних сполук. Деякі з них, як хлорид натрію, сульфат натрію, утворюють потужні родовища.

Найбільші поклади хлориду натрію NaCl (кам'яна сіль, або галіт) є на Уралі в районах м.  Солікамська та м. соль, на Донбасі та в інших місцях. Значні кількості хлориду натрію добуваються у вигляді самосадної солі з соляних озер Ельтон і Баскунчак у західному Казахстані. Величезні запаси сульфату натрію Na2SO4·10H2O (мірабіліт) нагромаджені в затоці Кара-Богаз-Гол у східній частині Каспійського моря.

Фізичні властивості

У вільному стані натрій - сріблясто-білий легкий і м'який метал. Густина - 0,968 г/см3. Температура плавлення - 97,83°С.

Хімічні властивості

Натрій належить до головної підгрупи першої групи періодичної системи Менделєєва. Його атоми мають на зовнішньому електронному шарі по одному електрону, який вони легко втрачають і перетворюються в іони з одним позитивним зарядом. Тому в своїх сполуках натрій буває лише позитивно одновалентним.

Натрій — дуже активний метал. Легко втрачаючи свої валентні електрони, він є дуже сильним відновником. В електрохімічному ряді напруг він займає друге місце зліва від водню.

У сухому повітрі натрій енергійно взаємодіє з киснем повітря і перетворюється в пероксид:

  • 2Na + O2 = Na2O2

Тому його зберігають під шаром гасу або мінеральної оливи. З галогенами натрій реагує дуже енергійно з утворенням солей галогеноводневих кислот: NaCl, NaBr тощо. З рідким бромом він сполучаються навіть з вибухом. З сіркою при деякому нагріванні утворює сульфіди: Na2S. З водою реагує дуже бурхливо, навіть з вибухом. Ще більш бурхливо реагує з кислотами (теж з вибухом). У вологому повітрі метал легко перетворюється в гідроксид:

  • 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 ↑

а останній, взаємодіючи з вуглекислим газом повітря, — в карбонат:

  • 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

При високій температурі натрій може відновлювати оксиди алюмінію, силіцію тощо до вільних елементів:

  • Al2O3 + 6Na = 2Al + 3Na2O

Одержання

У вільному стані натрій одержують електролізом розплавлених хлоридів або гідроксидів. При

1 2

Похожие работы