Необходимость и сущность информационного сервиса

З М І С Т 

Вступ

1. Суть інформаційного сервісу

1. 1. Cуть інформаційного сервісу в управлінні підприємством

1. 2. Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні

2. Необхідність інформаційного сервсу

2. 1. Місце інформаційної діяльності в інноваційній моделі розвитку економіки України

2. 2. Нова роль бібліотеки

3. Інформаційний бізнес

3. 1. Загальна характеристика інформаційного бізнесу

3. 2. Ділова інформація

3. 3

Юридична інформація та масова споживацька інформація

Висновки

Список літератури

 

Вступ

 У ринковій економіці незалежні, самостійні виробники товарів і послуг, а також всі ті, хто забезпечує безперервність циклу "наука - техніка - виробництво - збут - споживання" не зможуть успішно діяти на ринку, не маючи інформації. Підприємцю потрібна інформація про інших виробників, про можливих споживачів, про постачальників сировини, комплектуючих і технології, про ціни, про положення на товарних ринках і ринках капіталу, про ситуацію в діловому житті, про загальну економічну і політичну кон'юнктуру не тільки в особистій країні, але і у всьому світі, про довгострокові тенденції розвитку економіки, перспективах розвитку науки і техніки і можливих результатах, про правові умови господарювання і т. п. У зв'язку з цим доцільно проаналізувати інформаційний ринок, значна частина послуг якого відноситься до сфери ділової інформації.

У розвинених країнах значна частина інформаційної діяльності протягом останніх двох десятиліть залучена в ринкові відносини і виступає як один з найважливіших елементів ринкової інфраструктури по обслуговуванню, реалізації і розвитку ринкових відносин, а також як самостійний спеціалізований сектор ринку, на якому пропонуються особливі продукти і послуги.

Сучасний інформаційний ринок включає три взаємодіючі області: - інформацію; - електронні операції; - електронні комунікації.

У області електронних операцій ринок інформації виступає не посереднім елементом ринкової інфраструктури, область електрон ний комунікації знаходиться на стику з галуззю зв'язку, а інформація, відноситься до нематеріального виробництва.

Ринок електронних операцій (transactions) включає системи резервування квитків і місць в готелях, замовлення, продажу і обміну товарів і послуг, банківських і розрахункових операцій.

На ринку електронних комунікацій можна виділити різні системи сучасних засобів зв'язку і людського спілкування: мережі передачі даних, електронну пошту, телеконференції, електронні дошки оголошень і бюлетені, мережі і системи видаленого діалогового доступу до баз даних і т. п.

На світовому ринку інформації прийнято розрізняти наступні основні сектори:

  1. Сектор ділової інформації.
  2. Сектор інформації для фахівців охоплюючий.
  3. Сектор масової, споживацької інформації, охоплюючий.

Підприємцю потрібна інформація зі всіх 3-х секторів, але успіх його діяльності визначається перш за все своєчасним використовуванням ділової інформації.

  1. Суть інформаційного сервісу  
  2. Суть інформаційного сервісу в управлінні підприємством 

Серед різних видів сервісу інформаційний сервіс і індустрія, що його забезпечує, розвиваються стрімкіше всіх. До кінця XX століття вперше в історії людства основним предметом праці в суспільному виробництві промислово розвинених країн стає інформація.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы