ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 
ЗМІСТ

1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
2. ФОРМИ ВИКЛАДУ (ДЖЕРЕЛА) ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
3. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
4. СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
5. ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
6. ЗМІСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН (ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН) 
7. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
8. ЦИВІЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ І ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ОСОБИ
9. СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
10. ПРЕДСТАВНИЦТВО І ДОВІРЕНІСТЬ
11. СТРОКИ І ТЕРМІНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 
12. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (як галузь права) – сукупність правових (юридичних норм), якими регулюються суспільні правовідносини, що є предметом цього права.
ПРЕДМЕТОМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА є відносини, що регулюються цивільним правом, тобто: особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.
До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом.
Загальними засадами (принципами) цивільного права (законодавства) (ст.3 ЦКУ) є:
1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;
2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом;
3) свобода договору;
4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;
5) судовий захист цивільного права та інтересу;
6) справедливість, добросовісність та розумність.
 
2. ФОРМИ ВИКЛАДУ (ДЖЕРЕЛА) ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
1. ЗВИЧАЙ – правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин.
Звичай може бути зафіксований у відповідному документі. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується.
2. Міжнародні договори
Чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные