OLAP технологии

рівнями деталізації з використанням тих самих категорій, за допомогою яких здійснюється аналіз даних.

У наведених нижче розділах докладно описано такі компоненти:

Куб Структура даних, яка об’єднує показники за рівнями та ієрархіями кожного з вимірів, які потрібно проаналізувати. Куби поєднують кілька вимірів — наприклад, час, розташування та лінію продуктів — з сумарними даними, такими як показники продажів або резерву. Куби не є «кубами» в прямому математичному значенні, тому що вони не завжди мають однакові сторони. Проте, це вдала метафора на позначення складного поняття.

Показник Сукупність значень у кубі, які базуються на стовпці у таблиці фактів куба і є зазвичай числовими значеннями. Показники є основними значеннями в кубі, які попередньо обробляються, збираються та аналізуються. Типові приклади цього — показники продажу, прибутку та витрат.

Елемент Елемент ієрархії, який представляє один або кілька параметрів даних. Елемент може бути унікальним або повторюваним. Наприклад, 2007 та 2008 є унікальними компонентами рівня року, тоді як січень є повторюваним компонентом рівня місяця, тому що у часовому вимірі може бути більше одного січня, якщо враховується період, більший за 1 рік.

Обчислюваний елемент Елемент виміру, значення якого обчислюється оперативно за допомогою виразу. Значення обчислюваного елемента можна отримати зі значень інших елементів. Наприклад, обчислюваний елемент «Прибуток» можна визначити шляхом віднімання значення елемента «Витрати» від значення елемента «Продажі».

Вимір Набір з однієї чи кількох організованих ієрархій рівнів куба, які користувач розуміє та використовує як базу для аналізу даних

Наприклад, географічний вимір може містити такі рівні, як «Країна/Регіон», «Штат/Провінція» та «Місто». часовий вимір може містити ієрархію таких рівнів, як рік, квартал, місяць і день. У звіті зведеної таблиці або зведеної діаграми кожна ієрархія стає набором полів, які можна розгортати та згортати для відображення нижчих або вищих рівнів.

Ієрархія Структура логічного дерева, яка організовує елементи виміру так, що кожний елемент має один батьківський елемент та кілька дочірніх елементів (або жодного). Дочірній елемент — це елемент наступного нижчого рівня ієрархії, який безпосередньо пов'язаний з поточним елементом. Наприклад, в ієрархії «Час», яка містить рівні «Квартал», «Місяць» і «День», січень є дочірнім компонентом для елемента «Квартал 1». Батьківський елемент — це елемент наступного вищого рівня ієрархії, який безпосередньо пов'язаний із поточним елементом. Значення батьківського компонента зазвичай є консолідацією значень усіх його дочірніх компонентів. Наприклад, в ієрархії «Час», яка містить рівні «Квартал», «Місяць»та «День», «Квартал 1» є батьківським елементом для січня.

Рівень У межах ієрархії дані можна організувати за рівнями більшої та меншої деталізації, наприклад, в ієрархії часу можуть бути рівні «Рік», «Квартал», «Місяць» і «День».

Можливості OLAP в Excel

Отримання даних OLAP До джерел даних Джерело даних. Збережуваний набір службових відомостей для підключення до бази даних. Джерело даних може містити відомості про ім'я й місце розташування сервера баз даних, ім'я драйвера бази даних, а також дані, які можуть знадобитися для підключення до бази. OLAP можна підключитися так само, як і до інших зовнішніх джерел даних. Можна працювати з базами даних, створеними за допомогою служб Microsoft SQL Server OLAP Services версії

1 2 3 4 5 6

Похожие работы