OLAP технологии

OLAP можна на їх основі створювати базові звіти, а потім повертати дані OLAP до Excel у формі звіту зведеної таблиці або зведеної діаграми, або у формі функції аркуша, перетвореної зі звіту зведеної таблиці.

Microsoft Query Можна користуватися Query для отримання даних із зовнішньої бази, такі як Microsoft SQL або Microsoft Access. Немає потреби користуватися Query для отримання даних зі звіту зведеної таблиці OLAP, зв’язаної з файлом куба. Для отримання додаткових відомостей див. Використання Microsoft Query для отримання зовнішніх даних.

Відмінності під час роботи з вихідними даними OLAP та не-OLAP

Під час роботи зі звітами зведеної таблиці та зведеної діаграми, одержаними як з вихідних даних Вихідні дані. Список або таблиця, які використовуються для створення звіту зведеної таблиці або звіту зведеної діаграми. Вихідні дані можуть бути взяті зі списку або діапазону Microsoft Excel, зовнішньої бази даних або куба, або іншого звіту зведеної таблиці. OLAP, так і з інших вихідних даних, будуть помітні певні відмінності між ними.

Отримання даних Сервер OLAP повертає нові дані до Excel щоразу, коли змінюється макет звіту. Під час роботи з іншими типами зовнішніх вихідних даних можна надсилати запит на всі вихідні дані одночасно або настроїти параметри так, щоб запит надсилався тільки у тому разі, коли відображаються інші елементи поля фільтру звіту. Існує також кілька інших параметрів оновлення Оновлення. Повторне побудування звіту зведеної таблиці або звіту зведеної діаграми для відображення зміни вихідних даних. Якщо звіт заснований на зовнішніх даних, при оновленні запускається запит на одержання нових або змінених даних. звіту.

У звітах, заснованих на вихідних даних OLAP, недоступні елементи поля фільтра звіту, можливість фонового запиту та настройка оптимізації пам’яті.

 Примітка Настройка оптимізації пам’яті недоступна також для джерел даних OLEDB та звітів зведених таблиць, заснованих на діапазоні клітинок

Типи полів Вихідні дані OLAP і поля вимірів Вимір. Структура OLAP, яка впорядковує дані за рівнями (наприклад, Країна/Область/Місто для виміру "Географія"). У зведеній таблиці або зведеній діаграмі кожний вимір стає набором полів, відомості якого можна розгортати та згортати. можуть використовуватися тільки як рядок Поле рядка. Поле, якому у звіті зведеної таблиці призначено орієнтацію рядка. Елементи, зв'язані з полем рядка, відображаються у вигляді підписів рядків. (ряд), стовпець Поле стовпця. Поле, якому у звіті зведеної таблиці призначено орієнтацію стовпця. Елементи, зв'язані з полем стовпця, відображаються у вигляді підписів стовпців. (категорія) або поля сторінки. Поля показника можуть використовуватися тільки як поля значень. Для інших типів вихідних даних усі поля можуть використовуватися у будь-якій частині звіту.

Доступ до докладних даних Для вихідних даних OLAP сервер визначає припустимий рівень деталізації та підраховує сумарні значення, тому записи докладних даних, які складають сумарні значення, можуть бути недоступними. Проте, сервер може надавати поля властивостей Поля властивостей. Незалежні атрибути, зв'язані з елементами (або членами) куба OLAP. Наприклад, якщо елементи міста включають властивості площі та кількості населення, які зберігаються в кубі сервера, у звіті зведеної таблиці можна відобразити площу й населення кожного міста. , які можна відображати. Інші типи вихідних даних не мають полів властивостей, але можна відображати базові деталі для значень полів даних та для

1 2 3 4 5 6

Похожие работы