OLAP технологии

елементів, можна також відображати елементи без будь-яких даних.

Поля фільтрів звіту OLAP можуть не мати елемента Усі, а команда Відображення сторінок фільтра звіту недоступна.

Початковий порядок сортування Для вихідних даних OLAP елементи спочатку з’являються у порядку, у якому сервер OLAP їх повертає. Елементи можна відсортувати або вручну змінити їх порядок. Для вихідних даних інших типів елементи в новому звіті спочатку з’являються відсортованими за зростанням згідно з іменем елемента.

Обчислення Сервер OLAP надає сумарні значення безпосередньо для звіту, тому не можна змінювати функції зведення Підсумкова функція. Тип обчислення при об'єднанні даних у звіті зведеної таблиці, у таблиці консолідації або при обчисленні підсумків у списках або базах даних. Приклади підсумкових функцій: SUM, COUNT і AVERAGE. для значення полів. Для вихідних даних інших типів можна змінювати функцію зведення для значення поля та використовувати кілька функцій зведення для одного й того самого значення поля. Не можна створювати обчислювані поля Обчислюване поле. Поле у звіті зведеної таблиці або звіті зведеної діаграми, яке використовує створену користувачем формулу. Обчислювані поля можуть виконувати обчислення на основі вмісту інших полів звіту зведеної таблиці або звіту зведеної діаграми. або обчислювані елементи Обчислюваний елемент. Елемент у полі зведеної таблиці або зведеної діаграми, який використовує створену користувачем формулу. Обчислювані елементи можуть виконувати обчислення на основі вмісту інших елементів свого поля у звіті зведеної таблиці або звіті зведеної діаграми. у звітах із вихідними даними OLAP.

Проміжні підсумки У звітах із вихідними даними OLAP не можна змінювати функцію зведення для проміжних підсумків. Для інших типів вихідних даних можна змінювати функцію зведення для проміжних підсумків та відображати або приховувати проміжні підсумки для всіх полів рядків та стовпців.

Для вихідних даних OLAP можна додавати та вилучати приховані елементи під час підрахунку проміжних підсумків і загальних підсумків. Для інших типів вихідних даних можна додавати приховані поля фільтра звіту до проміжних підсумків, але приховані елементи в інших полях вилучаються за промовчанням.


1 2 3 4 5 6

Похожие работы