Объекты гражданских прав в электронном пространстве

Чи є Інтернет окремим правовим простором? Чи потрібне додаткове регулювання стосунків що виникають в Інтернеті або досить наявних правових норм міжнародних угод, торгівельних звичаїв і національного законодавства? Для того, щоб відповісти на ці питання необхідно досліджувати природу цього правового явища.

Інтернет, є віртуальний технологічний простір людської діяльності. Здійснюючи таку діяльність відносно майнових і немайнових благ суб'єкти вступають між собою правові стосунки. Дані стосунки в більшості своїй можна віднести до цивільних правовідносин.

Підставами виникнення електронних цивільних правовідносин в більшості випадків виступають дії, оскільки кіберпростір по своєму єству є простором об'єднуючим діяльність людей, лише побічно залежну від дії природних сил. Розглядаючи як юридичні факти дії, слід сказати, що у відмінності від дій, що породжують цивільні правовідносини в матеріальному правовому просторі, юридичні факти на віртуальному світі представлені лише неправомірними діями і юридичними актами у формі операцій, тобто електронні правовідносини породжуються вольовими діями суб'єктів права, направленими саме на те, аби результатом таких дій було виникнення певного правовідношення або досягнення певної правової мети.

Електронні цивільні правові стосунків можна класифікувати по декількох підставах:

1. По меті вступу до правовідносин можна виділити:

а) комерційні правовідносини. Суб'єктами таких правовідносин є суб'єкти господарської діяльності, які використовують блага, що набувають, для підприємницької і іншій діяльності, не пов'язаній з особистим, домашнім і родинним вжитком;

б) комерційно-споживчі правовідносини. У таких правовідносинах з одного боку комерсант отримує комерційну вигоду, а з іншого боку споживач набуває благ для особистого, родинного, домашнього і іншого подібного використання;

в) приватні (у вузькому сенсі) правовідносини. Як суб'єкти виступають некомерсанти. Метою вступу до таких стосунків є задоволення своїх

2. По місцю існування можна виділити:

а) повністю віртуальні правовідносини. Правовідносини даного вигляду виникають і існують лише в кіберпросторі

Наприклад, правовідносини по оренді domaine name (імені домена);

б) частково віртуальні правовідносини. У відмінності від групи правовідносин складовий перший вигляд, дані правовідносини породжуються юридичними фактами, що мали місце в кіберпросторі, і в певній частині поведінка суб'єктів переноситься нормальне юридичне середовище. Наприклад, придбаний товар за договором купівлі-продажу, ув'язненому шляхом електронного обміну даними, доставлятиметься в матеріальному просторі.

Структурні елементи електронних правових стосунків також володіють специфікою:

1. Суб'єктом електронних цивільних правовідносин може бути будь-який суб'єкт цивільного права, що має доступ в Інтернет. Особливостями суб'єктів електронних цивільних правовідносин є, по-перше, трудність у визначенні дієздатності особи, з якою вступаєш в правовідношення; по-друге, появи віртуальних організацій, які створюються користувачами Інтернет з метою здійснення комерційної діяльності, причому лише в кіберпросторі. Такій віртуальній компанії дуже просто відкрити банківський рахунок, наприклад, в International Metal Trading Bank (I. M. T. B. ); по-третє, використання так званих програм-роботів, тобто програмних засобів, що дозволяють вступати в правовідносини автоматично; по-п'яте, трудність у визначенні фізичного місцезнаходження інших учасників конкретного правовідношення.

2. Об'єктом електронних цивільних правовідносин є поведінка суб'єкта, направлена на те або інше благо. Є зважаючи на не поведінка суб'єктів відносно один одного. Що стосується благ, на які направлена дія суб'єктів, то їх можна розділити на три

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные