Объекты промышленной собственности

План

1. Винаходи, їхні ознаки і об’єкти.  

2. Корисні моделі 

3. Промислові зразки.  

4. Знаки для товарів і послуг.

Список використаної літератури.  


1. Винаходи, їхні ознаки і об’єкти

Винахід - це продукт творчої діяльності, результат видумки на вирішення конкретної задачі будь-якої галузі промисловості або іншої сфери суспільно-корисної діяльності людини принципово новими (раніше невідомими) засобами. Взагалі поняття "винахід" чітко ніким не визначено. Так, І. Хейфец трактує "винахід" як творче вирішення технічної задачі, а

І. Маміофа дає узагальнене поняття "винаходу" як нове відношення предмета до мети.

В законодавчих актах більшості держав, а також в міжнародних угодах немає формально-логічного визначення поняття "винахід", а наводяться лише критерії (умови) його патентоспроможності (охороноспроможності). Такими критеріями являється:

- новизна;

- винахідницький рівень (винахідницька діяльність, винахідницький крок, неочевидність);

- промислова придатність

Європейські патенти видаються на винаходи, які є новими, мають промислову придатність і базуються на винахідницькій діяльності. Інколи виділяється ще один критерій - критерій об’єкта винаходу. Вважається, що ніякі інші критерії (технічний процес, користь та ін. ) не повинні враховуватися при кваліфікації заявленого рішення як винаходу. Вказані критерії патентоспроможності оцінюють окремо, проте для визнання заявленого рішення винаходом необхідна наявність всіх вищезгаданих критеріїв.

Перелік об’єктів винаходів в патентних законах різних держав відрізняється між собою. Проте всі закони включають такі об’єкти, як пристрій, спосіб, речовина, які характеризують людську діяльність взагалі, яка включає такі елементи:

- певну потребу, на задоволення якої направлена діяльність;

- предмет діяльності;

- дія з кредитом;

- засоби діяльності;

- результат діяльності.

Крім цього в багатьох державах світу видаються патенти на винаходи, що відносяться до живої природи: штам мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин. В деяких державах патентуються винаходи "на застосування", в яких пропонується застосувати відомий об’єкт за новим призначенням.

Так, згідно із Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо), спосіб, а також застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням, а сам винахід розглядається як технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоспроможності (новизні, винахідницькому рівню й промисловій придатності), про що і )МИСЛОЕ було згадано вище.

Пристрій - агрегат, машина, механізм, засоби праці, інструменти і інші продукти матеріалізованої праці, що призначені для виконання  виробничих і технологічних процесів, дії на природу або задоволення деякої потреби суспільства.

В Німеччині пристрій включає в себе апарати, механізми схеми, вироби, а в США - машини та вироби. Під машиною розуміють з’єднання взаємопов’язаних та взаємодіючих частин, що при своїй роботі дають спільний результат. До виробів відносяться різні пристрої, котрі не включають поняття "машина", наприклад, будівельні конструкції і споруди.

Пристрій - найпоширеніший об’єкт винаходу. Це обумовлено тим, що

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы