Обработка карманов

строчити в кінці наміченої лінії в поперечному напрямі. Живу нитку витягаємо до кінця строчки, а від кінця строчки до низу залишаємо. Складку відгинаємо на один бік і припрасовуємо з виво­рітного та лицьового боків через вологу тканину. Потім живу нитку витягаємо. По лицьовому боку складку можна настрочити оздоблю­вальною строчкою, при цьому від згину складки (по лицьовому боку) настрочуємо оздоблювальну строчку, ширина якої залежить від фасону.

Край складки може бути відлітним, а також настроченим оздоблювальною строчкою. Для обробки складку зметуємо по наміченій лінії з вивороту, потім відгинаємо її. на бік, за­метуємо і настрочуємо з лицьового боку. Ширина залежить від фасону. Після цього складку прішрасовуемо з виворітного й ли­цьового боків через вологу тканину. Живу нитку витягаємо.

На деталях, що складаються з двох частин, наприклад на передній і задній пілках спідниці або бокових швах, можна обробити односторонню складку, яка з'єд­нує дві деталі. Залежно від розміщення зпшу складки, викройку розрізаємо і при розкрої до обох деталей додаємо тканину,, що дорівнює половині. глибини складки, тобто по 5-6 см і 1 см на шов. На одній з деталей, відступивши від зрізів, намічаємо ширину складки і кінець застрочки. Потім деталі складаємо лицьовими боками всередину, вирівнюючи зрізи, зметуємо по наміченій лінії і зшиваємо, повертаючи строчку в кінці впоперек при­пуску на складку. Після цього зшиваємо складку по краю до кінця. Потім живу нитку витягаємо, деталь розкладаємо на столі й припрасовуємо складку з виворітного і лицьового боків через вологу тканину. При настрочуванні складки оздоблювальною строчкою на деталях з лицьового боку намічаємо лілії складок

На верхній деталі припуск на складку перегинаємо навиворіт, заметуємо й пропрасовуємо. Потім де­таль з обробленою половиною складки накладаємо на іншу деталь згином до наміченої лінії, наметуємо й настрочуємо з лицьового боку від згину складки. Ширина складки залежить від фасону. Краї складки. змєтуемо й зшиваємо, зрізн обметуємо. Живу нитку витягаємо і склад­ку припрасовуємо через вологу тканину.

Односторонні складки по колу (рис. 2. 2). При розкрої спідниці з односторонніми складками по колу цшрина тканини повинна дорівню­вати трьом обхватам стегон плюс 3-4 см до кожного обхвату. Напри­клад: 104 + 4 = 108 см; 108 x 3 = 324 см. Довжина спідниці дорівнює зня­тій мірці (70 см) плюс 5-7 см, з них 4-5 см – на підшивання нязу спідниці й 1 см – на шов по лінії талії. Щоб узнати, скільки потрібно пілок на спідницю, одержану ширину спідниці ділимо на ширину тка­нини. Наприклад: 324 : 140 = 2,3, а оскільки довжина пілки не повинна бути дробовим числом, то для пошиття спідниці потрібно три пілки, тобто три довжини. Для такої спідниці кількість пілок множимо на довжину спідниці з підгном, тобто (70 + 6) х 3 = 228 см – тканини по­трібно 2 м 28 см при ширині 140 см. Щоб визначити кількість складок, мірку обхвату стегон з прибавкою на вільне облягання ділимо на ширину складки. Наприклад: 108 : 4 = 27 складок.

Для визначення глибини складок віл ширини тканини віднімаємо мірку обхвату стегон з прибавкою на вільне облягання – маємо гли­бину всіх складок, тобто 324 – 108 = 216 см. Щоб визначити глибину однієї складки, глибину всіх складок ділимо на

1 2 3 4 5 6

Похожие работы