Общие демографические коэффициенты

ПЛАН

Основні демографічні коефіцієнти

Демографічна революція

Список літератури

 

Основні демографічні коефіцієнти

Загальні демографічні коефіцієнти - відношення числа подій, що сталися в населенні, до середньої чисельності населення, що продукувала ці події у відповідному періоді.

Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності - відношення числа що народилися живими і числа померлих протягом календарного року до середньорічної чисельності населення, в проміле (%о).

Загальний коефіцієнт природного приросту - різниця загальних коефіцієнтів народжуваності і смертності.

Загальні коефіцієнти шлюбності і розводимості - відношення числа зареєстрованих протягом календарного року шлюбів і патьоків до середньорічної чисельності. Обчислюється на 1000 чоловік населення, в проміле (%о).

Темпи приросту чисельності населення - відношення абсолютних величин приросту до чисельності населення на початок того періоду, для якого він обчислюється.

Коефіцієнт загального приросту чисельності населення - відношення абсолютних величин загального приросту населення за певний проміжок часу до середнього населення.

Вікові коефіцієнти народжуваності - відношення відповідного числа що народилися за рік у жінок цієї вікової групи до середньорічної чисельності жінок цього віку (при розрахунку коефіцієнта для вікової групи до 20 років як знаменник приймають чисельність жінок у віці 15-19 років.

При обчисленні коефіцієнта для вікової групи 15-49 років в чисельник включають тих, що усіх народилися у матерів у віці до 15 років і 50 років і старше).

Спеціальний коефіцієнт народжуваності - число народжень в середньому на 1000 жінок у віці 15-49 років

Сумарний коефіцієнт народжуваності - сума вікових коефіцієнтів народжуваності, розрахованих для вікових груп в інтервалі 15-49 років. Цей коефіцієнт показує, скільки в середньому дітей народила б одна жінка упродовж усього репродуктивного періоду (від 15 до 50 років) при збереженні повікової народжуваності на рівні того року, для якого вичислений показник.

Його величина, на відміну від загального коефіцієнта народжуваності, не залежить від вікового складу населення і характеризує середній рівень народжуваності в цьому календарному році.

Брутто-коефіцієнт народжуваності показує число дівчаток, яке народить в середньому жінка до закінчення плідного віку при збереженні упродовж її життя сучасного рівня народжуваності в кожному віці.

Нетто-коефіцієнт відтворення населення показує, скільки в середньому дівчаток, народжених за усе життя однією жінкою, доживе до віку матері при їх народженні при цих рівнях народжуваності і смертності.

Коефіцієнт шлюбної народжуваності - відношення числа що народилися в шлюбі до заміжніх жінок у віці 15-49 років за певний період (рік).

Коефіцієнт життєвості - число тих, що народилися на 100 померлих.

Вікові коефіцієнти смертності - розраховують як відношення числа померлих в цьому віці протягом календарного року до середньорічної чисельності осіб цього віку. (Ці коефіцієнти характеризують середній рівень смертності в кожній віковій групі в календарному році. )

Коефіцієнт дитячої смертності - обчислюється як сума з двох складових, перша з яких, - відношення числа померлих у віці до одного року з тих, що народилися того року,

1 2 3 4

Похожие работы