Обучение плаванию детей

необхідно |враховувати вікові особливості тих, що займаються.

При навчанні плаванню тих, що займаються комплектують за віковим принципом: —

молодший шкільний вік (7—10 років);

середній шкільний вік (11 —14 років);

При формуванні учбових груп з дітей одного, віку. обов'язково враховується рівень їх плавальної підготовленості. В цьому випадку новачки підрозділяються таким чином:

1. Води, що не уміють триматися на поверхні;

2. Погано плаваючі (до 10 — 12м);

3. Добре плаваючі «по-своєму»;

4. Що володіють технікою спортивних способів плавання.

Завдання, що стоять перед курсом навчання, і тривалість занять визначають вибір способу плавання. Час, необхідний для освоєння того або іншого способу плавання, неоднаково.

Вибір способу. плавання для початкового навчання залежить також від віку тих, що займаються. Дітей, як правило, виучують техніці спортивного плавання, тому що, по-перше, контингент юних плавців є резервом для відбору спортивне плавання; по-друге, попереднє освоєння полегшеного способу плавання і подальше перенавчання займають більше часу; по-третє, діти швидко втрачають інтерес до навчання «непрестижним» способам плавання.

У зв'язку з цим в програмах по плаванню для загальноосвітніх шкіл і літніх оздоровчих таборів передбачається одночасне навчання плаванню двома (схожими по структурі рухів) способами: кролем на грудях і на спині. Це дозволяє збільшувати кількість вправ і змінювати умови їх виконання

Різноманітність вправ не лише розвиває моторну виучувану, але і стимулює активність і інтерес на заняттях плаванням, що є необхідною методичною вимогою роботи з дітьми.

ЕТАПИ НАВЧАННЯ

Весь процес навчання плаванню умовно ділиться на чотири етапи.

1. Показ техніки способу плавання кращими плавцями, що вивчається; використання засобів наочної агітації (плакатів, малюнків, кінофільмів ін. )

Таким чином у новачків створюється уявлення про спосіб плавання, що вивчається, стимулюється активне відношення і інтерес до занять. Якщо дозволяють умови (наявність дрібного місця), то інструктор дозволяє новачкові спробувати плавати показаним способом. 2. Попереднє ознайомлення з технікою способу плавання, що вивчається (положення тіла, дихання, характер гребкових рухів).

Проводиться на суші і у воді. Ті, що займаються виконують загальнорозвиваючі і спеціальні фізичні вправи, що імітують техніку пяавания, також вправи для освоєння з водою.

3. Вивчення окремих елементів техніки плавання і потім способу, що вивчається, в цілому. Техніка плавання вивчається в наступному порядку: положення тіла, дихання, руху ногами, руху руками, узгодження рухів; При цьому освоєння кожного елементу техніки проводиться в умовах, що поступово ускладнюються, передбачають кінець кінцем виконання вправ в горизонтальному безопорному положенні (робоча поза плавця).

Кожен елемент техніки плавання вивчається в наступному порядку:

— ознайомлення з рухом на суші. Проводиться у загальних рисах без вдосконалення деталей, оскільки умови виконання руху на суші і у воді різні;

— вивчення рухів у воді з, нерухомою опорою (на місці). При вивченні рухів ногами як опора використовують борт басейну, дно або берег водоймища і так далі Руху руками вивчають стоячи на дні по груди або до пояса у воді;

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы