Оценка интеллектуальной собственности и ее влияние на стоимость международной компании

На сучасному етапі розвитку українського суспільства питання інтелектуальної власності перетворилося на критичне для кожного великого підприємства та держави. Інтелектуальна власність почала здійсняти значний вплив на економічну діяльність підприємств, стала її невід’ємною частиною. За таких умов об’єкти інтелектуальної власності, що представляють собою права конкретного суб’єкта господарювання на результати інтелектуальної праці – винаходи, технології, товарні знаки, права на користування природними ресурсами, тощо, які можуть генерувати значні прибутки для підприємства при їх використанні, повинні бути взяти до обліку, що ведеться на підприємстві та зараховані на баланс. Саме це на даному етапі і представляє собою найбільшу проблему в сфері відносин інтелектуальної власності. Справа в тому, що в Україні досі недопрацьована нормативно-правова база в цій сфері. Такий стан обумовлений тим, що протягом початку дев’яностих років питанню інтелектуальної власності в Україні не приділялося достатньої уваги. Тому сьогодні правове регулювання деяких питань стосовно складових частин промислової вартості, таких як ноу-хау, фірмове найменування чітко не окреслено і не визначено. Ще більшу проблему являє оцінка об’єктів інтелектуальної власності, без якої не можна обійтись при зарахуванні інтелектуальної власності на баланс підприємства, її продажу, або розрахунку ціни ліцензії на право її використання. Сьогодні навіть у світовій практиці не існує точних або шаблонних методів оцінки інтелектуальної власності, не говорячи вже про пострадянській простір взагалі і Україну в тому числі. Для кожного конкретного об’єкта інтелектуальної власності і у кожному конкретному випадку розробляється унікальна методика розрахунку його вартості, яка повинна враховувати багато специфічних чинників, що представляє собою досить складний процес. Ці унікальні методики розробляються на основі кількох загальних економічних підходів, що були розробленими ще в минулому та позаминулому сторіччях та використовуються для оцінки нерухомості й інвестиційних проектів

Ще одна проблема полягає в тому, що у відношенні до інтелектуальної власності вони мають специфічне застосування. Саме тому розуміння суті інтелектуальної власності та економічної суті загальних підходів щодо її оцінки є вкрай необхідним для розробки адекватної унікальної методики оцінки конкретного об’єкта інтелектуальної власності у кожному конкретному випадку. Ця проблема активно вивчається фахівцями в світовій економіці на протязі останніх 20-30 років. У даній роботі наведені найбільш загальні та вживані підходи до оцінки інтелектуальної власності, що використовуються на сучасному етапі в світовій економіці, були зроблені намагання розкрити економічну суть їх специфічного застосування щодо інтелектуальної власності.    

Поняття «інтелектуальна власність» виникло в процесі тривалої (починаючи з XVIII ст. ) практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у сфері науки, виробництва, мистецтва і лі­тератури. У науковій термінології цей термін використовується з 50-х років XX ст.

Розуміння суті інтелектуальної власності, умов її виникнення і перетворення в нематеріальні активи відкриває нові можливості в реалізації творчого потенціалу працівників розумової праці, його економічного стимулювання. [1, стр. 10]

     Як результат віртуальної за своєю природою творчої, інтелектуальної праці ін­телектуальна власність не має суто наукового визначення. Згідно з п. уііі Статті 2 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВО1В), під поняттям «інтелектуальна власність» розуміють права на літературні, художні і наукові твори; виконавську діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні передачі; винаходи в усіх сферах людської діяльності; наукові відкриття; промис­лові зразки; товарні

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные