Огнестрельные раны - характеристика и оказания помощи при ранениях

План

Вогнепальні рани.  

Мікробне забруднення ран.  

Лікування вогнепальних ран.  

Вогнепальні поранення й ушкодження кінцівок.  

Загальні принципи надання допомоги пораненим з ушкодженням кінцівок та їх лікування на етапах медичної евакуації 

Список літератури.  

 

В сучасних умовах можуть відбуватися аварії на пожежо- вибухонебезпечних об’єктах, аварії під час перевезення різних вибухових речовин із детонацією вантажів, різноманітні теро­ристичні акти, локальні війни, під час яких застосовуються нові види снарядів, які спричинюють поранення і відрізняються за своїми балістичними властивостями від снарядів, що застосо­вувались у минулих війнах. З’явилися дрібнокаліберні кулі, що «перекидаються», які летять з великою швидкістю і внаслідок несталого руху завдають тяжких ушкоджень тканинам, ком­пенсуючи тим самим зменшення калібру.

Всі поранення, спричинені будь-яким снарядом з великою швидкістю польоту, мають певні особливості. Нижче буде роз­глянуто основні види ушкоджень, що можуть виникнути в ре­зультаті різних ситуацій, пов’язаних із застосуванням вогне­пальної зброї, різними вибухами тощо.

Вогнепальні рани

Залежно від виду снаряда, що ранить, вогнепальні поранен­ня поділяються на кульові й осколкові. Визначення виду сна­ряда, що ранить, має велике значення, оскільки значною мірою характеризує рану. Ушкодження тканин від куль майже завж­ди відрізняються від ушкоджень, спричинених осколковими по­раненнями.

Якщо у разі кульових поранень спостерігається ушкоджен­ня тканин за ходом ранового каналу з помітним збільшенням зони контузії до вихідного отвору, то при осколкових поранен­нях розміри цієї зони, як правило, зменшуються від вхідного до вихідного отвору

У цьому полягає принципове відрізнення осколкових поранень від кульових, яке залежить від швидкої втрати осколками швидкості і кінетичної енергії при проход­женні через тканини.

Для більш повної характеристики вогнепальної рани вказу­ють її анатомічне розташування і подають деякі відомості про характер рани і про те, які тканини й органи ушкоджені снарядом, що ранить. Так, вогнепальні рани з вхідним і вихідним отворами називаються наскрізними, а ті, що мають тільки вхідний отвір, — сліпими.

Якщо рана розміщується на стінках порожнин, наводяться дані про те, чи проникає рана в порожнину або обмежується тільки ушкодженням покриву. Поранення, при яких розтинається порожнина, називають проникними, а поранення, при яких сна­ряд, що ранить, не проникає в порожнину, — непроникними.

Зазначення виду ушкодження тканин можуть бути різнома­нітними. Наприклад, при пораненнях кінцівок для повної харак­теристики вогнепальної рани слід вказати на наявність або відсутність ушкодження кістки і судинно-нервового пучка. Отже, діагноз вогнепального поранення повинний містити до­даткові відомості, що характеризують особливості даного по­ранення. Як приклад можна навести такі повні характеристи­ки вогнепальних ран: «наскрізне кульове поранення верхньої третини лівого стегна з ушкодженням кістки» або «сліпе ос­колкове проникне поранення черепа».

Інколи до характеристики поранення включають відомості про деякі патологічні стани, що виникли в результаті поранення (наприклад, «сліпе осколкове проникне поранення грудей із відкритим пневмотораксом»).

Мікробне забруднення ран

Як зазначено вище, особливе значення у перебігу ранового процесу має мікробне забруднення рани. Неминуче при кож­ному пораненні забруднення ран мікробами ще не означає, що в усіх випадках обов’язково розвиваються інфекційні процеси.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные