Операционная система Windows

План

Загальні відомості

Файлова система

Робочий стіл Windows

Головне меню Windows

Панель управління Windows

Структура вікна

Загальні прийоми, пов'язані з переміщенням, копіюванням і видаленням інформації

Використана література

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Наприкінці 90-х років XX ст. стандартом ОС для 32-розрядних ПК стала система Windows. Вона має ряд особливостей:

1. Зручний для користувача графічний інтерфейс. Він дає змогу досить просто керувати роботою комп'ютера, використовуючи такі поняття, як «Мій комп'ютер», «Мережне оточення», «Кнопка Пуск», «Панель задач», «Контекстне меню», «Вікно», «Ярлик», технології «Вкажи і вибери» (Point and Click), «Перенеси і відпусти» (Drag and Drop) і т. д.

2. Вона є об'єктно-орієнтованою ОС для оброблення документів. В ній використовують такі офісні аналогії, як «робочий стіл», «папка», «документ», «кошик» і т. д.

3. Допускає підключення до локальних і глобальних комп'ютерних мереж (електронна пошта, факс, Internet).

4. Містить довгі імена файлів (до 255 символів).

5. Допускає роботу з програмами, розробленими в ін­ших ОС (МS DOS, Windows 3. 1, Windows 95, Windows NТ), і виконання їх.

6. Працює в багатозадачному режимі. Використовує процесну форму (паралельно виконується кілька програм) та потокову форму (паралельно виконуються різні части­ни однієї програми)

При одному процесорі багатозадачний режим реалізується так: попрацювавши якийсь час, задача у Windows 98 автоматично розвантажується і керу­вання передається наступній задачі. При перебоях під час розв'язування задачі її можна зняти без розвантаження всієї системи.

7. Застосовує пряму адресацію оперативної пам'яті, за­вдяки чому у програмах (додатках) можуть використову­ватися до 4 Гбайт віртуальної пам'яті (оперативна пам'ять і пам'ять на жорсткому диску).

8. Підтримує обмін даними між додатками за допомо­гою OLE-технології (Object Linking and Embedding — зв'я­зування та вбудовування об'єктів). Наприклад, таблиці, а також діаграми, побудовані в табличному процесорі Ехсеї, можуть використовуватися в документі, створеному в текстовому редакторі Word.

9. Містить ряд стандартних програм (Блокнот, Графічний редактор Раіnt, Калькулятор).

Файлова система

Імена файлів 

Основним інформаційним об'єктом ОС Windows є файл.

Файл — іменована область зовнішньої пам'яті для збері­гання програм і даних.

Файли можуть містити текстові документи, числові да­ні, закодовану табличну та графічну інформацію тощо.

Оскільки ОС Windows орієнтована на роботу з доку­ментами, файли, в яких зберігаються дані, називають до­кументами, а програми, що створюють й обробляють ці документи, — додатками.

Дія ідентифікації кожному файлу присвоюється ім'я. Воно утворюється з двох частин — власне імені та розши­рення, розділених символом «крапка». Розширення, як правило, визначає тип файла (додаток, текстовий доку­мент, таблиця, рисунок, проект програми і т. д. ). Власне ім'я може складатися з 1—255 символів, а розширення — з 0—3 символів. В імені файла (у власне імені та розши­ренні), крім літер і цифр, можна також вживати символи:

« $ », « % », « '

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные