Определение антропологии как науки

Антропологія — область наукового пізнання, у рамках якої вивчаються фундаментальні проблеми існування людини в природні та середовищі. Іншими словами: антропологія - це наука про походження й еволюцію людини, утворення людських рас і про нормальні варіації фізичної будови людини.

 Антропологія як самостійна наука сформувалася в середині XIX століття. Основні розділи антропології: морфологія людини, навчання про антропогенез, расознавство.

 Процес історико-еволюційного формування фізичного типу людини, первісного розвитку його трудової діяльності, мови, а також суспільства називається антропогенезом чи антропосоціогенезом.

 Проблеми антропогенезу стали вивчатися в XVIII столітті. До цього часу панувало уявлення, що людина і народи завжди були і є такими, як їх створив творець. Однак поступово в науці, культурі, суспільній свідомості утверджувалася ідея розвитку, еволюції, у тому числі і стосовно до людини і суспільства.

 У середині XVIII століття К. Лінней поклав початок науковому представленню про походження людини. У своїй "Системі природи" (1735 р. ) він відніс людину до тваринного світу, поміщаючи його у своїй класифікації поруч з людиноподібними мавпами. У XVIII столітті зароджується і наукова приматологія; так, у 1766 р. з'явилася наукова праця Ж. Бюффона про орангутанга. Голландський анатом П. Кампер показав глибоку подібність у будівлі основних органів людини і тварин.

 У XVIII - першій половині XIX століття археологи, палеонтологи, етнографи нагромадили великий емпіричний матеріал, що ліг в основу навчання про антропогенез. Велику роль зіграли дослідження французького археолога Бушу де Перта. У 40-50-х рр

XIX століття він шукав кам'яні знаряддя і доводив, що їх використовувала первісна людина, що жила одночасно з мамонтом та ін. Ці відкриття спростовували біблійну хронологію, зустріли бурхливий опір. Тільки в 60-і рр. XIX століття ідеї Бушу де Перта визнали в науці.

 Однак навіть Ламарк не зважувався довести до логічного завершення ідею еволюції тварин і людини і заперечувати роль бога в походженні людини (у своїй "Філософії зоології" він писав про інше походження людини, відмінне від походження від тварин).

 Революційну роль у вченні про антропогенез зіграли ідеї Дарвіна. Він писав: "Той, хто не дивиться, подібно дикуну, на явища природи як на щось нескладне, не може більше думати, що людина була плодом окремого акта утворення".

Як з'явилася людина? Питання про походження людини хвилює людей з незапам'ятних часів. І це зрозуміло. Не знаючи власного походження не можливо довідатися власного призначення, знайти власний зміст, виправдання власному існуванню. Віддавна люди вели лік рокам і поколінням. Історія описує різні століття і події, які відбувалися. Різні науки описують «минуле» відбите на різних носіях. Археологія шукає залишки минулих часів у товщах земної поверхні. Історія відвоювала собі титул -«наука про минуле». Антропологія займає особливе місце.

З еволюційної теорії Ч. Дарвіна історія пошуків відповіді на вищепоставлені питання починає свій новий відлік. Нова теорія, що претендує на наукове підтвердження біологічного походження людини, перемінила теологічну теорію, що говорить, що саме Бог створив людину, у відповідності з рядками священного писання. Еволюційна теорія, в основі якої лежать роботи Чарльза Дарвіна «Походження видів» і «Походження людини» змінила погляд наступних поколінь учених на незмінність форм усього живих на планеті Земля.

1 2 3 4