Ораторское искусство к.р

План

1. Способи запам’ятовування промови. 2

2. Невербальні засоби оратора. 6

3. Аналіз публічного виступу. 8

4. До якого роду ораторського мистецтва належить проповідь?. 12

 


1. Способи запам’ятовування промови

Якщо розглянути методи, вживані нами для запам'ятовування текстового матеріалу, можна зробити висновок, що, або ефективність їх невисока («зубріння», лінійне конспектування, багаторазове повторне читання), або ми володіємо ними не досить добре (осмислення тексту з складанням плану, схеми або опорного конспекту; виписки окремих думок з тексту; переказ після прочитання). А якщо до цього ще додати лавиноподібно наростаючий потік потрібної інформації, від якого залежить наше фінансове благополуччя або успішне навчання в школі або вузі, то складаюча ситуація виглядає просто загрозливо. Ні для кого не секрет, що в учбових закладах озброюють всілякими знаннями, але при цьому не навчають тому, як правильно сприймати, запам'ятовувати і пригадувати отриману інформацію. Фактично методи обробки інформації залишилися ті ж, якими користувалися наші діди і прадіди. Сьогодні такий стан речей нікого вже не влаштовує, і тому з'явилася велика кількість різних програм і методик, направлених на збільшення швидкості засвоєння і запам'ятовування всілякої інформації.

Методи запам'ятовування текстової інформації:

1. логічні методи: «Алгоритм абзацу», «Карта тексту» і «Алгоритм тексту»;

2. образні методи: «Картинка», «Подорож» і «Пластилін»;

3. образно-логічний методи: «Павутина», «Малюнок» «Листівка»;

4. метод поетапного осмислення тексту – «Галочка»;

5. методи запам'ятовування правил, визначень, економічних і юридичних статей і т.  п. : «Ерудіт»» «Опора», «Образ» і «Карта правила»;

6. мнемонічний метод запам'ятовування текстів – «Намиста»;

7. структурні методи: «Відмичка» і «Прогулянка».

Вибір методу запам'ятовування тексту здійснюється по наступних критеріях:

1. цілі відтворення (дослівно, близько до тексту або своїми словами);

2. наявність базових знань по темі, викладеній в тексті;

3

кількості нової – незрозумілої інформації.

4. домінуючий тип вашого мислення і особливості пам'яті;

5. стилю викладу тексту.

Оскільки вибір методу запам'ятовування тексту залежить від великої кількості чинників, то у автора немає можливості докладніше освітити це питання. Проте в кожному розділі будуть дани практичні рекомендації по використанню того або іншого методу.

Напевно, багато хто знає зі свого життєвого досвіду: «Щоб добре запам'ятати текст, його потрібно зрозуміти». Одним з перших вітчизняних психологів роль розуміння в запам'ятовуванні досліджував Н. А.  Рибников (1923). Його досліди показали, що осмислене запам'ятовування в 22 рази успішніше механічного. Перевага запам'ятовування, заснованого на розумінні, виявляється на всіх сторонах процесу запам'ятовування: на його повноті, точності і міцності. Як вказує П. І. Зінченко, процеси розуміння, перш ніж стати способами довільного запам'ятовування, мають бути сформовані як спеціальні цілеспрямовані пізнавальні дії. Необхідною умовою перетворення процесів розуміння в логічні прийоми довільного запам'ятовування є їх вдосконалення, доведення до умінь і навиків. Основні прийоми логічної обробки матеріалу – вичленення певних смислових шматків, формування опорних пунктів, тобто складання плану, і співвідношення, тобто скріплення смислових шматків між собою і з раніше відомим. Формування прийомів смислової, логічної обробки матеріалу, що запам'ятовується, є основним засобом не лише підвищення ефективності роботи пам'яті, але і її розвитку» (Т. П. Зінченко, 2002). Тому логічні методи запам'ятовування текстової і мовної інформації не лише підвищують швидкість і якість запам'ятовування, але і розвивають пам'ять. До них відносяться методи «Алгоритм абзацу», «Карта тексту», «Алгоритм тексту».

«Як ви створюєте ваші прекрасні скульптури?»

– запитали Родена.

«Дуже просто: беру глибу мармуру і відсікаю все зайве», – відповів він.

Німецький вчений Герман Еббінгауз вивів наступні закономірності запам`ятовування, встановлені в дослідженнях, де для запам`ятовування використовувалася серія безглуздих слів і складів.

1. Порівняно прості

1 2 3 4 5