Организационно-правовые аспекты увольнения

Організаційно-правові аспекти звільнення з роботи

Для звільнення працівника з роботи законодавство про працю встановлює певний порядок, який залежить від підстав припинення трудового договору.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу зазвичай потребує попередньої згоди профспілкового органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник. Порядок надання такої згоди профспілковим органом визначений Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і ст. 43 КЗпП. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», викладеної в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 13 грудня 2001 р. у випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний термін обґрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з працівником.

Подання роботодавця має розглядатися у присутності працівника, на якого воно подано. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання, розгляд подання відкладається до наступного засідання у межах п'ятнадцяти-денного строку, визначеного для розгляду подання

У разі повторної неявки працівника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

У разі, якщо виборний орган первинної профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору дає профспілковий представник, уповноважений на представництво інтересів членів профспілки згідно зі статутом.

Орган первинної профспілкової організації повідомляє роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його прийняття. У разі пропуску цього терміну вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.

Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві, в установі, організації, дозвіл на його звільнення дає той профспілковий орган, до якого звернувся роботодавець.

Рішення профспілкового органу про ненадання згоди на розірвання трудового договору має бути обґрунтованим. У разі, якщо в рішенні немає обґрунтування відмови у згоді на звільнення, роботодавець має право звільнити працівника без згоди виборного органу профспілки.

Власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніше як через місяць від дня одержання згоди профспілкового органу.

Але цей термін ніяк не впливає на встановлені ст. 148 КЗпП граничні строки звільнення, яке являє собою дисциплінарне стягнення: при звільненні у порядку застосування дисциплінарного стягнення власник має встигнути у місячний строк від дня виявлення проступку, що став підставою для звільнення, вчинити всі дії, необхідні для звільнення працівника, у тому числі й одержати, як вимагає закон, згоду профспілкового органу на звільнення.

Якщо розірвання трудового договору з працівником вчинене власником або уповноваженим ним органом без звернення до профспілкового органу, суд зупиняє провадження по справі, запитує згоду профспілкового органу і після її одержання або відмови профспілкового органу надати згоду на звільнення працівника розглядає спір по суті.

Одержання згоди профспілкового органу юридичне не зобов'язує власника

1 2 3 4

Похожие работы