Организация деловодства, порядок работы с процесуальными документами та другими документами

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА, ПОРЯДОК РОБОТИ З ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ В ГОСПОДАРСЬКИХ СУДАХ

 

1. Прийом, реєстрація та розподіл вхідної кореспонденції. Загальний порядок виконання документів 

 2. 1. Вся кореспонденція, що надходить до господарського суду, приймається та реєструється службою діловодства.

 При прийомі кореспонденції перевіряється цілісність конверта або упаковки, відповідність адресування. Кореспонденція, що приймається, перевіряється згідно з додатком. Документи, які були отримані безпосередньо керівництвом суду, передаються на реєстрацію до служби діловодства. Помилково доставлена кореспонденція пересилається за належністю або повертається відправнику службою діловодства в термін до двох днів.

 2. 2. При відкритті конверта (упаковки) перевіряється правильність оформлення документів, фактична наявність документів та додатків до них, звіряються номери документів з номерами, що вказані на конвертах. Конверти додаються до документів.

 У випадку відсутності або пошкодження документа, що заважає використанню його за призначенням, складається акт в трьох примірниках (додаток 1), які підписуються працівниками служби діловодства. Один примірник акта залишається в службі діловодства, другий додається до вхідних документів, третій надсилається відправнику.

 Пакети з відміткою "особисто" передаються адресатам без відкривання.

 2. 3. Документи, які надійшли до суду, розподіляються службою діловодства на позовні заяви, скарги, додаткові матеріали і документи до судових справ тощо. На всіх документах в правому нижньому куті або вільному від тексту місці першого аркуша проставляється реєстраційний штамп, дата надходження до суду, реєстраційний номер.

 Реєстраційний номер містить:

 а) індекс документа за номенклатурою справ;

 б) загальний порядковий номер;

 в) порядковий номер у реєстраційному журналі відповідного підрозділу (судді)

 Судами апеляційної та касаційної інстанції при реєстрації документів окремо за місцевими (апеляційними) господарськими судами можуть бути використані індекси місцевих (апеляційних) господарських судів (додаток 2).

 2. 4. Реєстрація документів здійснюється в журналі реєстрації або на реєстраційно-контрольній картці (додатки 3, 4, 5).

 2. 5. Зареєстровані документи передаються на розгляд керівництву та до структурних підрозділів через відповідального за діловодство під розписку.

 В секретаріати заступників голови суду зареєстровані документи передаються відповідно до розподілу обов'язків між керівництвом суду.

 Секретар (помічник) голови (заступників голови) суду перевіряє наявність додатків до вхідної кореспонденції, в разі необхідності робить запит додаткової інформації та доповідає про документи, що надійшли, керівникові, який розглядає їх та визначає виконавця.

 2. 6. Заяви та скарги на дії посадових осіб господарських судів України передаються службою діловодства на розгляд голові відповідного суду, та згідно з резолюцією - виконавцю, який вивчає подані матеріали та в десятиденний строк (якщо резолюція не містить іншого терміну) доповідає пропозиції.

 2. 7. Додаткові матеріали, що надійшли до справ, які знаходяться в провадженні, реєструються службою діловодства за датою їх надходження до вхідного реєстраційного номера первісних матеріалів з доданням індексу Д з цифровою позначкою в хронологічному порядку (наприклад, Д1, Д2, і т. д. ).

 2. 8. Реєстраційні реквізити документів, які не стосуються судових справ, повинні містити прізвище та ініціали особи, що підписала документ, та назву організації, яку вона представляє. Оформлення вхідного номера здійснюється у

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные