Организация деятельности Президента Украины

План

1. Організація діяльності Президента України як глави держави

2. Організація діяльності Президента України

1. Організація діяльності Президента України як глави держави

Президент України є главою Української держави і виступає ВІД її імені. Глава держави — посадова особа, що займає формально найвище місце у структурі державних органів та здійснює представницьку функцію, тобто представляє державу в цілому у внутрішніх і зовнішніх відносинах. Статус глави держави багато в чому залежить від існуючої у державі форми правління і форми державного режиму. У державах з монархічною формою правління главою держави є монарх (король, імператор, цар і т. ін. ). У державах, де формою правління є республіка, главою держави вважається президент.

У різних країнах президент посідає неоднакове місце у структурі державної влади. Так, в Естонії він обирається Державними зборами або Колегією виборщиків, куди входять депутати і представники місцевої влади, строком на 5 років. Одна й та сама особа не може бути обрана більше ніж два строки підряд

Президент формує уряд разом з Державними зборами. У Польщі президент обирається повселюдне на п'ять років, не більше ніж на два строки підряд. Кандидатуру прем'єр-міністра висуває президент, яку затверджує сейм. Прем'єр-міністр подає на затвердження сейму склад уряду. Президент призначає голову Верховного Суду, скликає уряд і головує на його засіданнях, оголошує вибори парламенту і може його розпустити.

Таким чином, в Естонії за формою правління парламентсько-президентська республіка, у Польщі — президентсько-парламентська.

Відповідно до Конституції Україна є президентсько-парламентською республікою. Конституція України покладає на главу держави повноваження бути гарантом: а) державного суверенітету; б) територіальної цілісності України; в) додержання Конституції України; г) додержання прав і свобод людини і громадянина.

Гарантуючи державний суверенітет і територіальну цілісність, Президент України організує і здійснює: а) забезпечення державної незалежності, національної безпеки та правонаступництво держави; б) діяльність Збройних Сил України як їх Верховний Головнокомандувач; в) призначення на посади та звільнення з посад вищого командування Збройних Сил України, інших військових формувань; г) керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; д) діяльність Ради національної безпеки і оборони України.

У разі потреби Президент: а) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України при здійсненні збройної агресії проти України; б) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; в) приймає рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, оголошує окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України.

Він представляє державу у міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України та ін.

Присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини, нагороджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними.

Забезпечуючи додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина Президент України: а) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; б) приймає

1 2 3 4 5