Органы внутренних дел как субъект исполнительного производства по делам об административных правонарушениях

План

Вступ

1. Провадження по справах про адміністративні правопорушення підвідомчих органам внутрішніх справ

2. Строки адміністративного затримання

3. Обставини, що виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення

4. Прокуратура як суб’єкт виконавчого провадження

Висновок

Використана література


Вступ

 Адміністративно-юрисдикційна діяльність ОВС - це одна із важливих складових частин адміністративної діяльності, змістом якої є переважно дії суб'єктів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

 Органи державної влади зацікавлені у впорядкуванні та вдосконаленні юрисдикційної діяльності апарату управління, зокрема, органів внутрішніх справ. Саме тут необхідні конкретні правила, які визначають порядок застосування відповідних заходів державного виливу та забезпечують гарантії правильного і обґрунтованого здійснення адміністративної юрисдикції.

 Звідси випливає необхідність правового регулювання порядку цієї діяльності.

 Правильне та ефективне використання органами внутрішніх справ можливостей адміністративної юрисдикції справляє великий вплив на стан правопорядку та в цілому на правомірне функціонування інших органів адміністративної юрисдикції

 Для здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності ОВС наділяються широким колом повноважень, в рамках яких вони реалізують

належне їм право притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень. При цьому юрисдикція ОВС має свої особливості порівняно з іншими органами адміністративної юрисдикції та юрисдикції судової. Більш детальніше розглянемо ці питання у даній курсовій роботі.


1. Провадження по справах про адміністративні правопорушення підвідомчих органам внутрішніх справ

 Основними стадіями провадження по справах про адміністративні правопорушення в цілому і провадження по справах, підвідомчих органам внутрішніх справ, є:

 1)       порушення адміністративного провадження по справах про адміністративні правопорушення й адміністративне розслідування;

 2)       розгляд справ про адміністративне правопорушення та прийняття постанови;

 3)       оскарження, опротестування і перегляд справ про адміністративні правопорушення;

 4)       виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

 Порушення адміністративного провадження в справі про адміністративне правопорушення є первісною стадією. Дії, вчинені в цій стадії, створюють необхідні передумови нормального розгляду кожної справи органом внутрішніх справ, всебічного, повного й об'єктивного її вирішення. Вона складається із сукупності процесуальних дій, що зводяться до трьох груп:

- порушення справи (провадження);

- проведення перевірочних дій;

- підготовка матеріалів до розгляду справи по суті і передання матеріалів справи уповноваженому органу чи посадовій особі за підвідомчістю.

 Приводом до порушення провадження по справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ може бути:

- заява потерпілого, очевидців, причому як письмові, так і усні;

- рапорт працівників міліції, членів громадських формувань по охороні громадського порядку;

- безпосереднє сприйняття факту неправомірної поведінки суб'єктом адміністративної юрисдикції;

- сигнал засобів масової інформації;

- повідомлення судових, прокурорських працівників, адміністрації підприємств, установ, організацій тощо.

 Спеціального процесуального акта про порушення справи про адміністративне правопорушення, подібно постанові

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные