Основные свойства баз данных

Основні властивості баз даних

База даних (БД) -- це сукупність взаємозв'язаних даних, що зберігаються разом.   Основними та невід'ємними властивостями БД є такі:

- для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох застосуваннях;

- незалежність даних від програм;

- для пошуку та модифікації даних використовуються спільні механізми;

- як правило, у складі БД існують засоби для підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу

Прокоментуємо додатково підкреслені слова та вирази у вищенаведеному описі, порівнюючи в основному з близьким попередником БД - файловими системами (ФС).

На відміну від файлових систем БД зорієнтована для підтримки даних для кількох застосувань. На практиці ця властивість інколи порушується.   Часом таке  порушення можна пояснити тим, що проект вводиться в дію поетапно, і у певний момент дійсно функціонує тільки одне застосування. Іноді відхід від вказаної властивості зумовлений іншими важлими причинами, але, на жаль, не є рідкістю просто помилка у виборі засобів для реалізації проекту і ситуація нагадує відоме прислів'я про стрілянину з гармати по горобцям.

Взаємозв'язаність даних полягає в тому, що доступ до певної групи даних якогось застосування загалом полегшує доступ до інших груп даних цього ж застосування. В умовах орієнтації БД на велику кількість застосувань виникає необхідність у підтримці значного числа різноманітних зв'язків між даними. Саме у розумінні тісного логічного зв'язку використані слова про збереження разом даних.

База даних – це набір даних з наступними властивостями:

  • дані логічно пов'язані між собою і несуть відповідну інформацію;
  • структура баз даних звичайно відповідає тому специфічному набору даних, які вона містить;
  •  бази даних відображають тільки окремі аспекти реального світу, що дає змогу визначити їх як "мікросвіт".

К. Дейт встановив дванадцять властивостей або якостей ідеальної розподіленої бази даних:

1. Локальна автономія. Вона означає, що управління даними в кожному вузлі виконується локально і незалежно від інших вузлів системи.

2. Незалежність вузлів. Вважається, що в ідеальній системі всі вузли рівноправні і незалежні, а бази даних є рівноправними постачальниками інформації в загальний інформаційний простір.

3. Неперервність операцій

Дані доступні завжди, а операції над ними проводяться неперервно.

4. Прозорість розміщення даних. Користувач не мусить знати де розміщені дані. Під час роботи створюється враження, що дані знаходяться саме на його комп’ютері.

5. Прозора фрагментація. Ця властивість трактується, як можливість створення фізично розподілених даних, які логічно утворюють єдине ціле. Допускається горизонтальна та вертикальна фрагментація.

6. Прозорість тиражування. Забезпечує тиражування (перенос змін) об’єктів первинної бази даних в усі вузли її розміщення внутрішньосистемними засобами.

7. Обробка розподілених запитів. Означає виконання операцій, сформованих, в рамках звичайного запиту на мові SQL.

8. Обробка розподілених транзакцій. Забезпечує виконання операцій з одночасним забезпеченням цілісності і узгодженості даних, шляхом використання двофазового протоколу фіксації транзакцій.

1 2 3 4