Основные факторы макросреды

План

1. Основні фактори макросередовища

1. 1. Демографія.

1. 2. Економіка.

1. 3. Наука і техніка.

1. 4. Політика і право.

1. 5. Соціальні фактори

1. 6. Культура 


1. Основні фактори макросередовища функціонування підприємства

Можна виділити у всякому разі шість компонентів зовнішнього середовища, які впливають (позитивно чи негативно) на управління системою маркетингу: демографія, економіка наука і техніка, політика і право, соціальні умови життя, культура.

1. 1. У демографічному аспекті важливим" фактором є зростання чисельності населення

Це означає зростання потреб, що при наявності купівельної спроможності сприяє розвитку ринку. Однак, коли зростання попиту населення перевищує можливості виробництва, то це може викликати негативні для ринку наслідки. У ці: лому приріст населення, співвідношення природного і міграційного приростів впливають на місткість ринку, структуру попиту. Це слід враховувати при розробці маркетингових досліджень.

Має значення також розподіл населення за віком. Наприклад, молодь (15—24 роки) пред'являє підвищений попит на мотоцикли, спортивний інвентар, модний одяг, платівки; люди з усталеним способом життя (35—54 роки) мають потребу в будматеріалах для індивідуальних будинків, нових автомобілях, престижному одязі; люди, що наближаються до пенсійного віку, частіше подорожують, менше їдять, віддають перевагу дорогому одягу, потребують комплексу послуг, пов'язаних з різними видами відпочинку. Звичайно, це не вичерпна характеристика, а лише ілюстрація до того, що на ринку присутня конкретна людина, а не «душа населення».

На попит має вплив і розподіл населення за статтю.

Не можна не враховувати, що в ролі основного споживача найчастіше виступає не індивід, а сім'я. Тому для вивчення тенденції у розвитку маркетингу мають значення такі фактори, як вік тих, хто бере шлюб, кількість дітей у сім'ї, співвідношення шлюбів і розлучень, кількість працюючих членів сім'ї. Необхідні спеціальні дослідження впливу зазначених факторів на потреби людей, але безсумнівний сам факт наявності такого впливу. Хто робить покупки — одинока чи сімейна людина; одна в неї дитина чи троє; працює заміжня жінка чи ні — все це має значення для підприємств, орієнтованих на маркетинг.

Слід враховувати також переміщення населення по території (зокрема чисельність міського чи сільського населення), його національну структуру. Сьогодні зв'язок національності споживачів і специфіки попиту уже не потребує доказів.

В умовах дефіциту товарів і послуг виникає прагнення захистити місцеві ринки від «сторонніх». Для цього обмежують міграцію, вводять різноманітні «візитні картки», талони та інші атрибути механізму розподілу, але ніяк не торгівлі. Тут слід пам'ятати, що будь-які обмеження, ліміти і замінники грошей мають бути тимчасовими, тобто необхідно шукати вихід з дефіцитного болота, а не грузнути в ньому ще більше.

1. 2. У економічному аспекті на прийняття маркетингових рішень впливає не лише кількість покупців, а й купівельна спроможність їх. Вона, в свою чергу, залежить від оплати праці, зміни цін, умов одержання кредитів, заощаджень населення. Всі тенденції у розвитку цих показників, а ще ліпше — порівняно із зростанням продуктивності праці — як у дзеркалі, відображаються на стані

1 2 3

Похожие работы