Основы учета в банках

1. Побудова і функції обліково-операційного апарату

Установи банків активно впливають на організацію готівково-грошового обігу. Але основне в тому, що Національний банк України, як єдиний емісійний і касовий центр держави, організує і регулює обсяг і структуру готівкової маси в обігу відповідно до основних напрямків грошово-кредитної політики. Комерційні банки здійснюють аналіз і прогнозування готівкового обігу, виконують оперативні функції з реалізації єдиної грошово-кредитної політики на території регіону, організують і виконують оперативні функції.

З огляду на сказане основні завдання банків у роботі з готівкового обігу такі:

· безумовне виконання актів Верховної Ради України, Законів України, Указів Президента України, нормативних актів Національного банку України з питань регулювання обсягу і структури готівкової маси в обігу;

· аналіз сукупних оцінок стану збалансованості грошових доходів і витрат населення;

· прогнозування готівкового обігу за загальним обсягом і структурою з врахуванням основних напрямів грошової політики і показників економічного і соціального розвитку;

· раціональна організація готівкового обігу та якнайшвидше залучення готівки до кас банків;

· обмеження готівкової емісії економічно обгрунтованими вимогами зростання обігу готівки;

· своєчасна видача готівки господарюючим суб’єктам на оплату праці, пенсій, допомог та інші цілі;

· додержання встановленого порядку ведення касової і емісійної роботи;

· здійснення контролю за економним та цільовим витрачанням готівки.

Досить значна маса готівкових коштів проходить через поточні рахунки контрагентів, що відкриваються їм в установах банків і які використовуються для обліку руху коштів. Для проведення касових операцій у банку створюється структурний підрозділ — касовий апарат. Керівництво банку самостійно вирішує питання про структуру касового апарата. Але за будь-яких організаційних форм його побудови, касовий апарат проводить прийом і видачу готівки, а також здійснює весь супутний обсяг операцій, як то перерахунок інкасованої виручки, розмін грошових купюр і обмін їх на монету, оформлення і видачу грошових чекових книжок.

Операційна каса — це структурний підрозділ банків, який проводить операції з касового обслуговування клієнтів. Залишок грошей в операційній касі обмежений граничним розміром, що визначається за узгодженням з відповідною установою Національного банку залежно від обсягу готівкового обороту банку та умов його роботи

Операційна каса може включати окремі види кас, а саме: прибут­кову, видаткову, вечірню, перерахункову грошової виручки. Як правило, основний обсяг готівки в системі комерційних банків проходить через прибутково-видаткові каси.

Робота касового апарату проводиться в окремих, спеціально оснащених приміщеннях — касах.

Для зберігання готівки операційної каси в комерційних банках призначаються грошові сховища. У грошових сховищах також зберігаються кошти резервних фондів Національного банку України, іноземна валюта, золото (дорогоцінні метали), інші цінності.

Кожна окрема шафа, металевий стелаж, полиця, на яких розміщено гроші (цінності) у грошовому сховищі замикаються завідуючим касою. Ключі зберігаються у грошовому сховищі в окремій шафі.

Облік прийнятих у сховище грошових білетів, монет та інших цінностей ведеться в книзі обліку готівки операційної каси та в книзі обліку грошей у резервних фондах.

Відповідальним за зберігання грошей (цінностей), що перебувають у грошових сховищах є керівник комерційного банку, його головний бухгалтер та завідуючий касою.

Кожен із цих працівників має окремий ключ від грошового сховища та особисту печатку. Саме цими трьома ключами відчиняються і замикаються грошові

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11