Особенности управления туристическими предприятиями специальной экономической зоны

сприяння є вкрай необхідним. Воно полягає у законодавчій підтримці, оптимізації податкового тиску, інформаційній підтримці. У випадку курорту Трускавець перші кроки в цьому напрямку вже зроблені – це створення спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу.

Інший напрямок вирішення проблем пов’язаний зі зміною поглядів на управління діяльністю підприємств туристичної галузі. Як уже йшлося вище, система управління у більшості санаторіїв непристосована до ринкових умов господарювання. Недосконалими у них є організаційні структури управління, орієнтовані на автократичний стиль управління. Реструктуризація таких підприємств – перший крок до вирішення управлінських проблем.

Ще одним суттєвим недоліком є неналежна увага можливостям маркетингу. Створення маркетингових структурних підрозділів у підприємств, залучення до них високопрофесійних працівників може значно підвищити конкурентноздатність підприємств на ринку послуг. З цією проблемою переплітається інша – це непрофесіоналізм в обслуговуванні клієнтів. А негативні відомості, як свідчить практика, передаються у 10 разів швидше, ніж позитивні! [2, С. 32]

Тому питання про навчання обслуговуючого персоналу манерам поведінки з гостями має вирішуватися менеджерами відповідних підприємств негайно.

Таким чином, розробка науково обґрунтованої концепції управління туристичними підприємствами дасть можливість на якісно новій основі вирішувати проблеми залучення інвестиційних ресурсів, формування сучасної туристичної інфраструктури, покращення екологічної ситуації регіону.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” // ВВР. – 1999. – №18.

2. Ваганова Е. Как “привязать” клиента к турфирме? // Турбизнес. – 2001. – №1. – С. 26.

3. Гайдук А. Б. Формування туристичної ринкової інфраструктури як фактор підвищення ефективності функціонування ринку туристичних послуг // Регіональна економіка. – 1999. – № 2.

4. Дурович А. П. Маркетинг в туризме. Учебное пособие. - Минск: Новое знание, 2001. – 496с.

5. Квартальнов В. А. Туризм. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

6

Кравців В. С. , Жук П. В. Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах // “Економіка України”. – 1993. – №12.

7. Михайліченко Г. І. Інформаційна та збутова логістика в туризмі. Автореферат к. е. н. 08. 06. 02 / Київський національний торговельно-економічний університет. – К, 2001. – 20 с.

8. Папирян Г. А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

9. Папирян Г. А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М. : Экономика, 2000. – 207 с.

10. Петровський Б. Д. , Петровський О. Б. Особливості інноваційної діяльності в умовах функціонування СЕЗ “Курортополіс Трускавець” // Міжнародний конгрес “Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку”. – Трускавець. – 2000. – 275 с. – С. 12-14.

1 2 3

Похожие работы