Личностно-профессиональные требования к менеджеру социальной сферы

Особистісно-професійні вимоги до менеджера соціальної сфери

Соціальна сфера - досить широке поняття, що поєднує результати практичної діяльності у всіх сферах нашого життя - економіці, політиці, ідеології, культурі. Люди відрізняються за своїм статусом, матеріальним добробутом, інтелектуальними інтересами та духовними потребами, але всі прагнуть визнання з боку держави та суспільства їх унікальної цінності. Інакше кажучи, члени суспільства бажають щоб державні інститути враховували їх інтереси та створювали умови для захисту їх прав та потреб. Активну роль в роботі такого захисного механізму покликані відігравати менеджери соціальної сфери. Саме спеціалісти цієї професії аналізують проблеми різних вразливих категорій громадян і планують роботу різноманітних соціальних працівників, котрі допомагають цим людям вирішувати соціальні питання та створюють можливості для реалізації їхніх здібностей.

З переходом до виборів на партійній основі в найближчі роки значно зросте попит на кваліфікований соціальний аналіз при розробці виборчих програм, як партій так і окремих кандидатів. В подальшому від створення та виконання науково-обгрунтованих соціальних програм та проектів буде залежати як майбутнє держави, так і будь якої політичної та адміністративної ланки держаного управління. Конструктивна критика, яку має забезпечувати опозиція, також неможлива без глибокого аналізу стану соціального захисту населення.

Отже, менеджер соціальної сфери - це фахівець в галузі аналізу соціальної політики, соціальної роботи та керування життєдіяльністю суспільства, здатний вирішувати широке коло соціальних проблем і досягти найвищих супінів визнання в науці (соціологія, соціальне управління, науково-дослідницька, викладацька діяльність); бізнесі (аналіз та прогнозування попиту); в адміністративній сфері (соціальне управління / соціальна робота, органи соціального захисту, органи внутрішніх справ); в політичній сфері діяльності (від помічника кандидата в народні депутати до депутата парламенту, лідера фракції, партії і врешті до Президента країни)

Щодо особливостей даної професії, то робота в соціальній сфері насамперед зобов’язує працювати для людей і керуватися принципом «я для людей, а не люди для мене».

 Професіоналізм менеджменту соціальної роботи — потенціал успіху соціальної служби.  

 Професія менеджера соціальної роботи — це стратегія кар’єри.  

 Посада менеджера соціальної роботи — це умова реалізації професійних якостей.  

 Потреба в професійному менеджменті обумовлена складністю соціальної роботи та особливостями професійної діяльності типу «людина — людина», тобто: 

 · від рішень, які приймають соціальні працівники, залежить доля клієнтів, їх близьких; 

 · існує постійна небезпека в прийняті помилкового рішення, а тому збільшується кількість спірних питань та дилем в соціальній роботі; 

 · увага громади до діяльності соціальних служб вимагає від соціальних працівників знань та вмінь відкрито обговорювати концептуальні, технологічні, етичні проблеми професійної діяльності, систематично аналізувати результати власних зусиль; 

 · діяльність соціального працівника розглядається у співвідношеннях: - потреби клієнтів — практичний досвід становлення держави, - напрацювання практичного досвіду — необхідність стандартизувати соціальні послуги.  

 На малюнку 1 представлені основні фактори професіоналізації менеджменту соціальної роботи:

 В соціальних службах практично ще немає професійних менеджерів. Є формалізовані управлінські одиниці в особі директора, його заступників, начальників відділів, керівників спеціалізованих соціальних служб. Але проблема зміни директорського, командного менталітету в соціальній роботі на менеджерський вже є досить актуальною. Спроби перенести без змін досвід зарубіжного менеджменту в практику нашої діяльності не

1 2 3

Похожие работы