Освобождение должностных лиц из органов местного самоуправления

Методичні рекомендації щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування 

Здійснення механізму звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування зі служби в органах місцевого самоврядування та дотримання при цьому гарантій їх соціального захисту визначається Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Кодексом законів про працю України та іншими законами України.

Звільнення сільського, селищного, міського голови

Звільнення сільського, селищного, міського голови та їх працевлаштування після звільнення проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Згідно із статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Повноваження сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону (у разі його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складання ним повноважень голови; припинення його громадянства; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом; визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; його смерті, а також якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень) можуть бути припинені достроково. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування також визначені статтею 20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці сільського, селищного, міського голови робиться запис: “Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, пункт 1 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, із зазначенням дати звільнення та порядкового номеру запису. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у трудовій книжці вказується підстава дострокового припинення повноважень згідно із статтею 79 зазначеного Закону чи статтею 20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (рішення сесії ради або місцевого референдуму, його дата і номер) та порядковий номер запису.

Звільнення голови районної, обласної, районної у місті ради

Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень. Голова ради може бути достроково звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради (стаття 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”).

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці голови районної, обласної, районної у місті ради робиться запис: “Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, пункт 2 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, із зазначенням дати звільнення та порядкового номеру запису. У разі дострокового припинення ним повноважень у трудовій книжці

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные