Отчет по практике АО «Украинская пожарно-страховая компания»

заданою довірчою ймовірністю враховує можливі не­бажані відхилення $ відносної величини виплат і обчислюється за фо­рмулою: 

де tr — квантиль рівня у нормального розподілу.

За законом великих чисел при великих значеннях п випадкова ве­личина w прямує з імовірністю одиниця до значення р теоретичної імовірності настання страхової події за визначеним ризиком та розпо­ділена за нормальним законом з параметрами 

Величини страхових виплат будемо вважати розподіленими за рівномірним законом. Таким чином, для коефіцієнта збитковості Кз5 маємо: 

Останні співвідношення дозволяють спростити формулу обчис­лення величини 9: 

На практиці на страхування беруть ризики, ймовірність настання яких не вища за 0,25, тобто р< 0,25, і для & застосовують оцінку: 

Отже, нетто-тариф при страхуванні виділеного ризику розрахову­ється із заданою довірчою ймовірністю у за формулою 

де tr — квантиль рівня у нормального розподілу;

n— кількість договорів страхування за визначеним ризиком, що планується;

р — ймовірність настання страхової події за визначеним ризиком;

M[Kзб] — математичне сподівання збитковості.

Математичне сподівання величини Кзб для визначеного ризику практично не змінюється і може бути визначено так:

• 0,3 — при страхуванні від нещасних випадків та хвороби;

• 0,4 — при страхуванні засобів наземного транспорту;

• 0,5 — при страхуванні вантажів та майна (крім засобів транспорту);

• 0,6 — при страхуванні засобів повітряного та водного транспорту;

• 0,7 — при страхуванні відповідальності власників автотранспор­тних засобів та інших видів відповідальності, а також при страхуванні фінансових ризиків.

Для обчислення нетто-премії за договором страхування визначено­го ризику слід нетто-тариф помножити на величину S страхової суми: N = ST.

Зауважимо, що величина нетто-тарифу істотно залежить:

• від запланованої кількості договорів страхування за визначеним ризиком і зменшується з їх зростанням до математичного сподівання величини збитків з одиниці страхової суми;

• від значення довірчої ймовірності шуканого тарифу і зростає з наближенням цього значення до одиниці;

• від точності вибору значення коефіцієнта збитковості. 

Таблиця 1

Податки і платежі, які сплачує АТ «Українська пожежно-страхова компанія»

Вид податку

(платежу)

Об’єкт оподатку

вання

Джерело оплати

Ставки податку (платежу)

Пільги, якими користується підприємство

Податок на прибуток

Валовий дохід страховика

Прибуток

3%

-

Податок на прибуток

Інші доходи ніж страхування

Прибуток

25%

-

Комунальний податок

НМДГ

Витрати на собівартість

10%

-

Податок з транспортних засобів

В залежності від об′єму двигуна

Витрати на собівартість

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные