Отчет по практике АО «Украинская пожарно-страховая компания»

-

-

Збір за забруднення навколишнього середовища

Від обсягів викидів джерел забруднення

Витрати на собівартість

Згідно розрахунку

-

Орендна плата за землю

Від площі земельної ділянки і де вона розташована

Витрати на собівартість

Згідно розрахунку

-

2. Склад, рух та використання ресурсів підприємства

Таблиця 2

2. 1. Аналіз руху основних засобів

(тис. грн. )

Показники

Минулий рік

2006 р.

Звітний рік

2007 р.

Відхилення

За сумою,

+, -

Темп росту, %

Всього основних засобів надійшло

в т. ч. :

198. 8

20. 5

-178. 3

10. 32

 - машини та обладнання

17. 4

7. 1

-10. 3

40. 81

 у % до всього

8. 76

34. 64

5. 78

395. 45

- будинки, споруди та передавальні пристрої

173. 9

5. 7

-168. 2

3. 28

 у% до всього

87. 48

27. 81

94

34

31. 79

- інструменти, прилади, інвентар

3. 0

4. 3

1. 3

143. 34

у % до всього

1. 51

20. 98

-0. 73

1388. 96

- малоцінні необоротні матеріальні активи

4. 5

3. 4

 

-1. 1

75. 56

у % до всього

2. 27

16. 59

0. 62

732. 17

  Аналізуючи склад основних засобів за минулий і звітний роки можна зробити наступні висновки: аналіз складу основних засобів показав, що всього основні засоби зменшились на 178. 3, машини та обладнання – 10. 3, будинки, споруди та передавальні пристрої – 168. 2, малоцінні необоротні матеріальні активи – 1. 1, а інструменти, прилади та інвентар збільшились на 1. 3.  

Таблиця 3

2. 2 Аналіз стану основних засобів

(тис. грн. )

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

За сумою,

+, -

Темп росту, %

Первісна вартість основних засобів

-

-

-

-

1. 1. На початок року

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные