Отчет по практике АО «Украинская пожарно-страховая компания»

197. 1

431. 7

234. 6

219. 03

1. 2. На кінець року

431. 7

449. 7

135. 3

104. 17

1. 3. Середньорічна вартість основних засобів

314. 4

440. 7

126. 3

140. 18

2. Сума зносу основних засобів

179,1

218,2

39,1

121,84

3. Коефіцієнт спрацювання

0,57

0,5

-0,07

87,72

4. Коефіцієнт придатності

0,43

0,5

0,07

116,28

 Розрахункові показники до табл. 3 обчислюємо за формулами: 

де - середньорічна вартість основних засобів,

- первісна вартість основних засобів на початок року,

- первісна вартість основних засобів на кінець року.

де - коефіцієнт спрацювання,

- сума зносу основних засобів

де - коефіцієнт придатності.  

 Аналізуючи стан основних засобів за минулий та звітний рік можна зробити такі висновки:

-         первісна вартість основних засобів на початок року зросла на 234. 6;

-         первісна вартість на кінець року зросла на 135. 3;

-         середньорічна вартість основних засобів зросла на 126. 3;

-         сума зносу основних засобів зросла на 39,1;

-         коефіцієнт спрацювання зменшився на 0,07;

-         коефіцієнт придатності збільшився на 0,07.  

Аналіз складу нематеріальних активів здійснюється за даними Приміток (форми №5). Таблиця складається тільки у випадку, якщо нематеріальні активи є на балансі підприємства. На АТ «Українська пожежно-страхова компанія» нематеріальних активів на балансі немає.

Аналіз складу довгострокових фінансових інвестицій проводиться на основі даних Приміток до фінансової звітності. Таблиця складається тільки у випадку, якщо довгострокові фінансові інвестиції є на балансі підприємства. На АТ «Українська пожежно-страхова компанія» довгострокових фінансових інвестицій на балансі немає 

Склад довгострокових біологічних активів аналізується на основі даних Приміток до фінансової звітності. Таблиця складається тільки у випадку, якщо довгострокові біологічні активи є на балансі підприємства. На АТ «Українська пожежно-страхова компанія» довгострокових біологічних активів на балансі немає.

Склад поточних біологічних активів проводиться на основі даних Приміток до фінансової звітності. Таблиця складається тільки у випадку, якщо поточні біологічні активи є на балансі підприємства.

На АТ «Українська пожежно-страхова компанія» поточних біологічних активів на балансі немає.

 Рух трудових ресурсів на підприємстві (таблиці 12, 13, 14, 15) аналізується за даними Звіту з праці (ф. №1-ПВ), Звіту про використання робочого часу (ф. № 3-ПВ).

Таблиця 4

2. 3. Аналіз руху трудових ресурсів  

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные