Отчет по практике АО «Украинская пожарно-страховая компания»

style="font-size: За сумою,

+, -

Темп росту, %

1. Середньо облікова чисельність працюючих, осіб

95

44

-51

46. 32

2. Прийнято, осіб

8

7

-1

87. 50

3. Звільнено, осіб

6

4

-2

66. 67

3. 1. За власним бажанням

2

1

-1

50. 0

3. 2. За скороченням штатів

1

2

1

200. 0

3. 3. За порушення трудової дисципліни

2

1

-1

50. 0

3. 4. Інші

1

-

-

-

4. Коефіцієнт обороту по звільненню

0. 07

0. 09

0. 02

128. 58

5. Коефіцієнт обороту по прийому

0. 09

0. 16

0. 07

177. 78

6

Коефіцієнт плинності кадрів

0. 06

0. 09

0. 03

150. 0

 

Розрахункові показники до табл. 4 обчислюються за формулами: ,

де - коефіцієнт обороту по звільненню,

 - чисельність звільнених працівників.  ,

де - коефіцієнт обороту по прийому,

 - чисельність прийнятих працівників.  ,

де - коефіцієнт плинності кадрів,

 - чисельність працівників, звільнених за власним бажанням,

 - чисельність працівників, звільнених за скороченням штатів,

 - чисельність працівників, звільнених за порушення трудової дисципліни.

 Зробивши аналіз руху трудових ресурсів ми бачимо, що середньооблікова чисельність працюючих зменшилась на 51, коефіцієнт обороту по звільненню збільшився на 0. 02, коефіцієнт обороту по прийому збільшився на 0. 07, коефіцієнт плинності кадрів збільшився на 0. 03.

Таблиця 5

2. 4 Аналіз продуктивності праці 

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

За сумою,

+, -

Темп росту, %

1. Обсяг виготовленої продукції

( робіт, послуг), тис. грн.

2934. 9

3867. 8

932. 90

131. 79

2. Середньооблікова чисельність працівників, осіб

95

44

-51

46. 32

3. Продуктивність праці,

тис. грн. /особу

30. 90

87. 91

57. 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные