Отчет по практике АО «Украинская пожарно-страховая компания»

можна отримати із Звіту про фінансові результати (ф. №2, розділ 2).  

Таблиця 8

2. 7. Аналіз використання виробничих запасів

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

За сумою,

+, -

Темп росту, %

1. Вартість використаних виробничих запасів (матеріальні витрати), тис. грн.

87. 9

 

65. 9

-22. 0

74. 98

2. Обсяг виготовленої продукції

(робіт, послуг), тис. грн.

2934. 9

3867. 8

932. 90

131. 79

3. Чисельність працюючих, осіб

95

44

-51

46. 32

4. Матеріаловіддача, грн. /грн.

30. 9

87. 91

57. 01

284. 5

5. Матеріалозабезпеченість працюючих, грн. / особу

0. 93

1. 5

0

57

161. 29

 

Розрахункові показники до табл. 8 обчислюються за формулами: ,

де - матеріаловіддача,

 - матеріальні витрати.  ,

де - матеріалозабезпеченість працюючих.

 Провівши аналіз використання виробничих запасів ми бачимо, що матеріальні витрати зменшились на 22 тис. грн, обсяг виготовлених робіт та послуг зріс на 932. 9 тис. грн, матеріаловіддача збільшилась на 57. 01 грн/грн. , матеріалозабезпеченість працюючих збільшилась на 0,57 грн/особу.  

Висновки

 Навчилася проводити аналіз та формулювати висновки. А саме проводила аналіз: складу та руху основних засобів, руху трудових ресурсів, продуктивності праці, складу фонду оплати праці, середньої заробітної плати та використання виробничих запасів.

 Аналіз складу нематеріальних активів здійснюється за даними Приміток (форми №5). Таблиця складається тільки у випадку, якщо нематеріальні активи є на балансі підприємства. На АТ «Українська пожежно-страхова компанія» нематеріальних активів на балансі немає.

Аналіз складу довгострокових фінансових інвестицій проводиться на основі даних Приміток до фінансової звітності. Таблиця складається тільки у випадку, якщо довгострокові фінансові інвестиції є на балансі підприємства. На АТ «Українська пожежно-страхова компанія» довгострокових фінансових інвестицій на балансі немає

 Склад довгострокових біологічних активів аналізується на основі даних Приміток до фінансової звітності. Таблиця складається тільки у випадку, якщо довгострокові біологічні активи є на балансі підприємства. На АТ «Українська пожежно-страхова компанія» довгострокових біологічних активів на балансі немає.

Склад поточних біологічних активів проводиться на основі даних Приміток до фінансової звітності. Таблиця складається тільки у випадку, якщо поточні біологічні активи є на балансі підприємства.

На АТ «Українська пожежно-страхова компанія» поточних біологічних активів на балансі немає.

 

Список використаноїлітератури 

  1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07. 12. 2000р. №2121-ІІІ із чинними змінами і доповненнями.
  2. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 1999. - №996-XIV із чинними змінами і доповненнями.
  3. Положення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные