Отдельное производство

Зміст

ВСТУП. .  

ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ. .  

ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВАХ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ. .  

ПОРУШЕННЯ В СУДІ СПРАВ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ. .  

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ.  

СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. .  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ. .  

ЗАДАЧІ ПРОВАДЖЕННЯ. .  

СТАДІЇ ПРОВАДЖЕННЯ. .  

ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ. .  

РОЗГЛЯД СПРАВИ.

 

ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ. .  

ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ. .  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. .  

ВИНОСКИ. .  


Вступ

Адміністративні провадження у наш час є найбіль поширеними. Вони охоплюють майже всі сфери нашого житя, діяльності установ, підприємств, організацій та насамперед держави. Але всеж таки, незважаючи на таке розповсюдження адміністративні провадження, а також адміністративний процес достатнь не розглянуті й понині. Велика кількість  адміністративно-правового матеріалу та його досить складна систематизація створюють ще більшу складність у його вивченні.

Досить спірним питанням є співвідношення таких термінів як адміністративний процес та адміністративне провадження. Цей спір остаточно ще не вирішений. Існує багато думок з цього приводу. Саме розгляду міркувань різних науковців з цього приводу присвячено розділ під назвою "Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження".

В цій роботі також приділено увагу провадженню у справах про адміністративні правопорушення. Це пов’язане з тим, що провадження у справах про адміністративні правопорушення найтіснішим чином пов’язані з діяльністю органів внутрішніх справ. У розділах "Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення", "Задачі провадження" розглянуті такі питання як загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення, принципи цього виду провадження, а також його стадії.

На мій погляд розгляд питання щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення є дуже важливим, адже це провадження набуває все більшого розповсюдження й вимагає  додаткового вивчення тих проблем та пробілів, що виявляються в процесі діяльності різних державних органів у вирішенні справ.

Процесуально-правова природа окремого провадження: поняття, суть, значення

Окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

3) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

4) усиновлення;

5) встановлення фактів, що мають юридичне значення;

6) відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі;

7) передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;

8) визнання спадщини відумерлою;

9) надання особі психіатричної допомоги в

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы