Отечественная историография истории первобытного общества XIX-XX вв.

Накопичення конкретних знань про первісне суспільство і їх узагальнення в XIX-ХХ ст.


Це сторіччя зіграло у багатьох відношеннях особливу роль в світовій історії, бо на нього падає оформлення ряду наукових дисциплін в їх сучасних формах. Наука про первісне суспільство як цілісне зведення знань про перший дуже тривалий етап людської історії, до речі кажучи, що до цих пір не знайшов свого термінологічного позначення російською мовою (терміни «доісторія», що пропонувалися неодноразово, «передісторія», що є кальками із західноєвропейських мов, не набули поширення, виходячи із заперечення єдності історичного процесу, що приховано міститься в них), не становила винятку, формуючись поступово на стику етнографічних, археологічних і навіть біологічних знань. При цьому потрібно мати на увазі, що запас етнографічних фактів вже досяг дуже Значного об'єму до початку XIX в. і далі розвиток етнографії виражався в основному в розробці все більш адекватних цьому матеріалу концепцій, тоді як археологія стала робити перші кроки і лише до кінця століття вийшла на рівень типологічних порівнянь і класифікації з елементами перших узагальнень. Що ж до біології, то її внесок в історію первісного суспільства ставав тим вагоміше, чим більше вона включала в число об'єктів своїх досліджень первісної людини. З формулюванням основ еволюційної теорії Чарлзом Дарвіном в 1859 р. біологія зробила чималий вплив і на характер мислення дослідників, що працювали в області первісної історії. Він виразився в усвідомленому теоретично і послідовному практично проведенні принципу історизму

Досить добре відомо, яку запеклу ідеологічну боротьбу витримала теорія Дарвіна, але все таки принцип історизму, що лежав в її основі, майже повністю запанував як принцип інтерпретації в останній чверті минулого століття і зумовив відповідний розвиток близької до первісної палеоантропології археології. У етнографії принцип історизму продовжував розвиватися на основі іншого ранішого джерела — описаною вище і сформульованою мислителями XVIII в. концепції динамізму історичного процесу і прогресивного розвитку суспільних інститутів від старовини до сучасності.

Почнемо з накопичення археологічних знань. Напевно, не випадково перші і ще дуже недосконалі класифікації знайдених стародавніх знарядь (а їх знаходили не тільки в ході розкопок, в систематичній формі тих, що проводилися пізніше, починаючи приблизно з середини XIX ст. , але і при випадкових зборах) повторювали тричленну класифікацію історії первісного суспільства, хоча в подальшому ця звичка до тричленного ділення і прагнення сумістити тричленні ряди динаміки різних елементів матеріальною, та і духовної культури принесли немало шкоди історії первісного суспільства.

Першою спробою класифікації знарядь праці була класифікація данського археолога Каунсиллора Томсена, що створив експозицію в Національному музеї старовин в Копенгагені і що описав її в 1836 р. Знаряддя були розподілені за матеріалом — камінь, мідь або бронза, залізо, що, проте, не несло в собі певного уявлення про хронологію, про рух від примітивної технології виробництва знарядь до більш здійсненою. Послідовники Томсена — його наступник по Національному музею в Копенгагені данець Чемберлен Ворсо і швед Свен Нільсон — миттєво побачили в запропонованій ним кваліфікації могутній інструмент археологічного дослідження, що далеко уперед просуває археологічну методологію і що дозволяє цілком відмовитися від погляду на стародавні знаряддя як на прості раритети, що задовольняють цікавість любителів старовин. Ворсо, порівнюючи предмети з бронзи з різних поховань, намітив основи методу відносної

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11