Ответственность за нарушение налогового законодательства

Зміст

Вступ

  1. Загальна характеристика правової відповідальності
  2. Поняття та ознаки юридичної відповідальності
  3. Види, функції і принципи юридичної відповідальності
  4. Виключення обмеження звільнення від юридичної відповідальності
  5. Відповідальність у податковому праві
  6. Поняття податкової відповідальності
  7. Підстави та принципи податкової відповідальності
  8. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Висновок

Література

 

Вступ

 Величезні збитки економіці будь-якої держави (й України в тому числі) наносить приховування реальних доходів та ухилення від податків транснаціональних корпорацій, спільних підприємств, великих національних фірм та кредитно-фінансових установ. Не меншу безпеку становить також той факт, що тіньова економіка, втягуючи у сферу злочинного бізнесу все нових і нових людей, розкладу саме суспільство. Адже разове незаконне ухилення від сплати податку у випадку його успішного завершення деформу правосвідомість платника податку, який надалі здійсню підприємницьку діяльність, маючи на меті при першій же нагоді повторити протиправне ухилення від оподаткування. Звичайно, мова в цьому випадку не може йти про податкову оптимізацію (податкове планування, використання прогалин у законодавстві), яка здійснюються в межах законодавства або, принаймні, без порушення приписів норм і не повинна класифікуватися як правопорушення.

 Страх перед можливим викриттям фінансових махінацій зміню психологію замішаних у них людей, котрі стають потенціальними жертвами шантажування та рекету. Крім того, відбуваються зрощування державних, громадських і приватних структур із кримінальним середовищем.

 У цих умовах законодавчі та виконавчі органи розширюють та укріплюють правову базу для боротьби із злочинами у сфері економіки та фінансів, удосконалюють роботу податкових органів щодо попередження, виявлення та припинення згаданих правопорушень.

 Інше питання – якість, ефективність та відповідність конституційним нормам подібних заходів податкових та інших компетентних органів. Не повинне викликати сумніву положення про те, що будь-які порушення податкового законодавства не можуть залишитися поза реалізацію примусових заходів держави. Проте не викликає заперечень і та обставина, що заходи примусу мають ґрунтуватися на конституційних принципах і засадах, які гарантували б забезпечення прав та інтересів фізичних і юридичних осіб

 У зв’язку з цим постає питання впровадження в законодавство та практику його застосування відповідних засад, реанімація існуючих правових норм з метою розробки відповідних нормативних приписів і приведення відповідальності за податкові правопорушення до рівня регламентації інших видів юридичної відповідальності.  

Розділ Загальна характеристика правової відповідальності

1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності

Термін "відповідальність" неоднозначна. У зв'язку з цим найчастіше вона підрозділяється на позитивну (перспективну) і негативну (ретроспективну). У першому випадку терміном "відповідальність" позначається не що інше, як борг, позитивний обов'язок, що випливає із соціальної, службової й іншої ролі суб'єктів. Наприклад, у вираженнях: "батьки відповідальні за виховання дітей", "відповідальність за стан справ на підприємстві несе директор" і т. п. .

Негативна (ретроспективна) юридична відповідальність покладається вже за зроблене діяння (правопорушення).

Історія виникнення, існування юридичної відповідальності багата в багатьох відносинах. Для характеристики юридичної відповідальності важливо відповісти на питання: хто несе відповідальність, за що, перед ким і яку?

В історії відомі випадки, коли відповідальність несли

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные