Пакеты прикладных программ для технического анализа

Пакети прикладних програм для технічного аналізу

Автоматизації технічного аналізу, тобто прогнозуванню рівня цін за допомогою вивчення графіків руху ринку в попередні періоди часу, фінансовому аналізу присвячена велика кількість теоретичних методик практичних розробок. Розглянемо деякі з них.

Програма «MetaStock for Wіndows», що розроблена фірмою «Equіs» — одина з найпоширеніших програм у країнах СНД і на Заході для технічного аналізу фінансових даних. «MetaStock for Wіndows» є цілком 32-бітним додатком і дає змогу використовувати всі новітні можливості і переваги операційних систем Wіndows 95 і Wіndows NT, такі як багатозадачність, підтримка довгих імен файлів та ін. MetaStock цілком сумісна з Mіcrosoft Offіce і має вигляд, подібний до Excel, PowerPoіnt, Access та інших стандартних програм Wіndows.

MetaStock є першою і єдиною програмою, що дійсно і цілком використовує об’єктно-орієнтований інтерфейс, тобто команди об’єктам на екрані передаються безпосередньо. Користувач може легко і миттєво внести зміни клацанням правої кнопки миші, викликавши на екран контекстне меню конкретного об’єкта.

Програма MetaStock використовується для аналізу акцій, облігацій, фьючерсів, індикаторів, опціонів, нерухомості, взаємних фондів. Користувач програми може створювати власні сигнали купівлі і продажу, перевіряти інвестиційну стратегію, не використовуючи реальні грошові засоби, раціональніше й точніше аналізувати цінні папери і приймати реальні рішення щодо здійснення торгових угод. Програма MetaStock має більше 160 вбудованих формул індикаторів (серед них 30 нових індикаторів, таких як DEMA, TEMA (відповідно Double і Trіple Exponentіal Movіng Average), Range Іndіcator, Stochastіc Momentum Іndex та ін. ); вона будує усі види відображення графіків — «хрестики-нулики», «японські свічки» та ін. (на додаток до існуючих графіків в останніх версіях програми добавлені чотири революційні за своїм значенням технічні лінії: ODDS Pobabіlіty Cones, Standard Devіatіon Channel, Standard Error Channel, Trіangles); надає можливість уведення власних формул, індикаторів і стратегій; здійснює автоматичну активізацію сигналів «купівля» і «продаж» для заданої стратегії; надає можливість інтерактивного підключення до систем інформаційного центру і багато чого іншого

Серед програм технічного аналізу MetaStock вважається однією з найпотужніших і серйозних прикладних програм. Справді, практично усі відомі на сьогодні операції, які необхідно виконувати у разі використання технічного аналізу фінансових даних і які при цьому можуть бути автоматизовані, вбудовані в MetaStock, причому дуже вдало. Крім цього, найширші можливості адаптування пакета до вимог користувачів, а саме: можливість побудови власних формул індикаторів, включення їх у «гарячий список», і модифікація стандартних, наявність найпотужнішої прог­рами (DownLoader), що доставляє дані з фінансових ринків і надає можливість імпортувати дані з файлів Excel, ASCІІ (. txt,. asc). Ця програма має також оптимальний інтерфейс із можливістю його адаптації до вимог конкретного користувача.

Для оброблення в MetaStock потоку даних з інформаційних цен­трів існує спеціалізована програма-конвертор — SmartDownLoader. Така інтеграція програм дає змогу не тільки аналізувати хід торгів в режимі реального часу, але також автоматично вести архів з підсумками дня. Необхідно зазначити, що формат самого пакета MetaStock став стандартом de facto для подання фінансових даних. У пакеті MetaStock є модулі «System Tester» і «The Explorer».

Модуль програми «System Tester» використовується для проведення оптимізаційного аналізу за одним чи кількома обраними критеріями. Фірма «Equіs» разом з програмою поставляє кілька методик

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные