Патентование ноу-хау

План

Патентне право. 

“Ноу-хау”-конфіденційна інформація. 

Договір на придбання “Ноу-хау”.

Список використаної літератури.


Патентне право

Законодавство України передбачає застосування патенту як різновиду охоронного документа для охорони прав на такі види об'єктів інтелектуальної власності, як винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Призначенням патенту є засвідчення, по-перше, пріоритету (першості у поданні заявки на отримання патенту), по-друге, авторства (невід'ємного особистого права автора) і, по-третє, права власності на винахід, корисну модель або промисловий зразок.

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (частина 2 статті 9), зокрема, передбачає такі форми використання патентів:

  • виготовлення, пропонування для продажу, застосування або ввезення, зберігання, інше введення в господарський обіг в зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі);
  • застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або виходячи з обставин це і так є очевидним;
  • пропонування для продажу, введення в господарський обіг, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом.

 Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на згадані вище об'єкти інтелектуальної власності, регулюються такими законами: щодо винаходів та корисних моделей - Законом України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", щодо промислових зразків - Законом України "Про охорону прав на промислові зразки".

Згідно з Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі":

винахід - технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоспроможності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності);

корисна модель - нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою.

Згідно з Законом України "Про охорону прав на промислові зразки", промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Від корисної моделі промисловий зразок відрізняється тим, що право на корисну модель охороняє технічну сутність виробу, тоді як право на промисловий зразок охороняє зовнішній вигляд виробу.

Аналогічно структурі прав на твір (об'єкт авторського права), права на об'єкти, що охороняються патентами, складаються з прав авторства - невід'ємних особистих прав, які належать їх авторам і охороняються безстроково, та прав власності, які можуть бути передані на підставі відповідного договору власниками патенту будь-яким особам, які стають їх правонаступниками.

Крім передачі права власності на винахід, корисну модель або промисловий зразок власники патенту можуть надати будь-яким особам дозвіл (видати ліцензію) на використання цих об'єктів на підставі ліцензійних договорів.

Предмет ліцензійних договорів достатньо чітко визначено у статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки". Згідно з цими статтями, за ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка іншій особі (ліцензіату), а та, своєю чергою,

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты