Педагогический факультет РГГУ

Педагогічний факультет

 

Декан факультету: Сілков Валерій Васильович, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України, розробляє проблему “Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованого навчання математики молодших школярів”. Сілков В. В. - автор понад 60 наукових праць для студентів, учителів та учнів.

Заступник декана – Зиль Іван Петрович, старший викладач.

Заступник декана – Ганжа Микола Васильович, викладач.

Адреса: вул. Остафова, 31, каб. 09, тел. 26-66-21.

Історична довідка

Педагогічний факультет було створено у 1959-1960 рр. У 1992 році відбувся поділ факультету на факультет педагогіки і психології (дошкільної) та факультет педагогіки та методики початкового навчання. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14. 12. 98 року № 1973 Про створення Рівненського державного гуманітарного університету та відповідно до реорганізації навчальних підрозділів університету згідно зі структурою РДГУ, затвердженою наказом МО України від 17

02. 99 та наказом по РДГУ “Про зміну назв навчальних підрозділів” від 26. 10. 1999 р. було створено педагогічний факультет. Педагогічний факультет є суб'єктом освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства та держави і спрямована на досягнення високих освітніх рівнів у сфері підготовки спеціалістів освіти, науки і народного господарства.

Педагогічний факультет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти України та Положенням про державний вищий навчальний заклад освіти.

Навчальний процес на педагогічному факультеті здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтований на формування особистості з глибоко усвідомленою громадянською і соціальною позицією, системою наукових знань, яка здатна до професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціокультурній сфері, системах управління, організації праці в умовах ринкової економіки

До складу факультету входить 7 кафедр:

  • педагогіки і психології (дошкільної),
  • педагогіки початкового навчання,
  • теорії і методики виховання,
  • теорії і методик початкового навчання,
  • теорії і методики фізичного виховання,
  • філологічних дисциплін початкового навчання,
  • управління освітою.

Педагогічний факультет здійснює підготовку вчителів для початкової школи та працівників дошкільних закладів, викладачів педагогіки і психології, методистів дитячих дошкільних закладів, вчителів фізичної культури та валеології за освітньо-професійними програмами всіх рівнів, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Спеціальності

Термін навчання

Спеціалізації

Кваліфікації

6. 010100

Дошкільне виховання

4 роки

 

бакалавр педагогічної освіти, вихователь дітей дошкільного віку

6. 010100

Початкове навчання

4 роки

 

бакалавр педагогічної освіти, вчитель початкових класів

6. 010100

Педагогіка і методика середньої освіти

4 роки

фізична культура

бакалавр педагогічної освіти, вчитель фізичної культури і валеології

7. 010102

Початкове навчання

1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

фізичне виховання

вчитель початкових класів, вчитель фізичного виховання у початкових класах

іноземна (англійська) мова

вчитель початкових класів, вчитель мови (англійської) у початкових класах

образотворче мистецтво

вчитель початкових класів, вчитель образотворчого мистецтва у початкових класах

соціальна педагогіка

вчитель початкових класів, соціальний педагог

практична психологія

вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти

7. 010101

Дошкільне виховання

1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

практична психологія

вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог у закладах освіти

фізичне виховання

вихователь дітей дошкільного віку, інструктор з фізичного виховання дітей

1 2 3 4 5 6 7 8 9