Подготовка и проведение тренинга (содержание, план, ведение занятий)

огляд першого заняття.

Далі в тексті відображаються зміст заняття та методи, що застосовуватимуться, у тому числі наводяться:

• докладний опис теми;

час, відведений для оцінювання кожної теми; зауваження щодо використання технічних засобів;

• зауваження щодо використання різних методів навчання;

зауваження для тренера щодо певних дій (роздати матеріали, виконати певну вправу тощо). У тексті плану також відображається порядок підведення підсумків

тренінгу, процедури і вправи, що виконуватимуться на завершення роботи. До плану прикладаються додатки, які містять усі необхідні додаткові матеріали тренінгу.

На першій сторінці плану наводяться такі дані:

• назва тренінгу;

• мета тренінгу;

• очікувані результати;

• характеристика групи учасників (наприклад, освітяни, молодь та ін. );

• назва заняття;

• основні навчальні методи, які передбачається використати;

• роздаткові матеріали (книги, посібники, тексти, рисунки, таблиці, плакати, тощо);

• наочні аудиторні матеріали (рисунки, таблиці, плакати, тощо);

• технічне обладнання та апаратура;

• особливі умови (якщо потрібно) проведення тренінгу.

Послідовність розробки плану заняття:

1. Відбір змістовних матеріалів заняття, їх загальний опис у потрібній

послідовності.

2. Відбір методів для кожного компоненту заняття.

3. Визначення часу викладання кожного компоненту заняття, установлення часових меж цілісного заняття у загальній тривалості тренінгу.

4. Визначення часових меж перерв, враховуючи, що:

для економії часу доцільніше організувати харчування на місці, ніж користуватися відповідними закладами, розташованими в іншому місці; під час тривалих занять у складі малих груп учасникам зручно самим визначати час коротких перерв.

5

Передбачення часу на початку кожного навчального дня для аналізу основних досягнень, відповідей на запитання та пояснення нез'ясованих питань попереднього дня.

6. Передбачення часу наприкінці кожного навчального дня для запитань та зауважень учасників, відповіді на які даватимуться наступного ранку. (Це допомагає контролювати перебіг тренінгових подій. )

Передбачення часу наприкінці останнього навчального дня для зведення всіх нез'ясованих питань та надання учасникам можливості завершити оцінювання тренінгу (це забезпечує тренера інформацією про те, які компоненти занять були відпрацьовані ефективно, а які варто поліпшити в майбутньому).

Третій етап підготовки - детальне опрацювання процесу ведення тренінгу відповідно до його структури. Як уже згадувалося раніше, тренінг має досить чітку структуру, частини якої мають визначене змістовне наповнення і рекомендовані часові межі (табл. L).

Таблица 1.

Структура тренінгу

Частина тренінгу

Етап частини тренінгу

Рекомендована тривалість етапів, %

Вступна

 

 

 

 

Вступ

5

Знайомство

5

Правила

5

Очікування

5

Основна

 

 

 

 

Оцінка рівня поінформованості про проблему

5-10

Актуалізація проблеми

10-30

Пошук шляхів розв'язання проблеми, отримання інформації

20-40

Розвиток практичних навичок

20-60

Заключна

Рефлексія та завершення роботи

5

 

Відповідні частини щоденних тренінгових занять включають певні компоненти/вправи, які в ході тренінгу набувають статусу ритуальних: вступ, правила, знайомство, очікування, інформаційні включення, рухавки, оцінка-аналіз, прощання.

Вступна частина тренінгу. Для неї найбільш характерними компонентами є власне вступ, правила, знайомство та очікування.

Вступ включає:

• представлення тренерської команди;

• коротку інформацію про організаторів і донорів, які фінансують проведення тренінгу;

• повідомлення теми тренінгу;

• ознайомлення учасників із методичними та організаційними особливостями роботи на тренінгу.

Правила групової роботи передбачають, що: основні правила пропонує тренер;

• правила записуються на великому аркуші паперу і розташовуються на видному місці;

• після написання кожного правила (або всіх разом) важливо, щоб кожний учасник погодився з цим (для цього тренер використовує доречні формулювання на кшталт: «Правило приймається? Приймається! Дякую»).

• у випадку порушення правил, ведучі або учасники групи нагадують порушнику про це,

1 2 3 4 5