Подготовка и проведение тренинга (содержание, план, ведение занятий)

в навчальний процес (для повноцінного включення зазвичай потрібно близько п'яти хвилин). Тренер, як правило, намагається перші хвилини після перерви заповнити іграми-розминками (рухавками). Ними також доцільно перемежовувати частини тренінгового заняття для переключення уваги учасників і зменшення напруги в групі. «Тренерський портфель» має містити різні рухавки, ефективність яких неодноразово перевірена на практиці.

Завершальна частина. Щоденно тренінгові заняття завершуються спеціальними вправам, які входять до ритуалу прощання («тренерський портфель» містить подібні вправи). Передує прощанню оцінка-аналіз заняття. Мета такої оцінки - перевірити ефективність навчання, передусім установити, що з виконаного на заняттях було корисним для учасників, допомогло їм змінити деякі погляди, можливо й поведінку. Оцінка сприяє самоаналізу учасників процесу, стимулює народження нових ідей, допомагає зрозуміти, наскільки учасники досягли поставленої мети, допомагає коригувати плани наступних занять. Найбільш зручний спосіб оцінки - анкетування учасників тренінгу.

Тривалість тренінгу. Незалежно від того, яка тривалість загального тренінгового курсу (він може тривати і одне заняття, і 1-3 дні, і тиждень, а в особливих випадках навіть довше), кожне окреме заняття повинне мати завершену форму, тобто включати проведення всіх частин та етапів тренінгу (хоча всі заняття мають бути поєднані загальною метою, тематикою тренінгу). Відповідно до загальної тривалості курсу, часові межі частин та етапів тренінгу змінюватимуться. У таблиці 2 наведено орієнтовні часові межі етапів найбільш поширених за тривалістю тренінгів, які проводяться протягом одного заняття (1,5 години), одного дня (6 годин) та трьох днів (18 годин).

Таблиця 1. 4. 2

Орієнтовні часові межі етапів тренінгів найбільш поширеної тривалості

Частина тренінгу

Етапи частини тренінгу

 

Рекомендована тривалість загального часу етапів, %

Тривалість тренінгу

1,5 годин

6 годин

18 годин

Рекомендована тривалість етапів, хв. , год.

Вступна

 

 

 

Вступ

5

10-15 хв

5- 15хв.

15-30 хв.

Знайомство

5

15-25 хв.

30-40 хв.

Правила

5

10-15 хв.

20-45 хв

Очікування

5

15хв.

20-45 хв.

Основна

 

 

Оцінка рівня поінформованості про проблему

5-10 хв.

5-10хв.

15 хв.

1-2 год.

Актуалізація проблеми

10-30хв.

10-25 хв.

30 хв. -1,5 год.

1,5-5,5 год.

Пошук шляхів розв'язання проблеми, отримання інформації

20-40 хв.

30-35 хв.

1-2,5 год.

3-7,5 год.

Розвиток практичних навичок

20-60 хв.

20-50 хв.

1-3,5 год.

3-10год.

Завершальна

 

5

5 хв.

15 хв.

30хв.

       

 

Якщо тренер добре підготувався до проведення тренінгу обраної тривалості, зробив репетицію всього того, про що збираєтесь говорити, іяк планує діяти, він може вважати, що більшу частину роботи вже зроблено, тому почуватиметься комфортно. Переглядаючи перед заняттями ще раз якості, необхідні ефективному тренеру, проходячи в аудиторію трохи раніше, щоб перевірити організацію роботи, тренер може розслабитися та отримувати задоволення від надання допомоги іншим у процесі навчання.

1 2 3 4 5