Понятие и классификация миграции физических лиц и мигрантов

Поняття та класифікація міграції фізичних осіб і мігрантів

Міграція (лат. migratioпереселення, переміщення, від migro — переселяюсь) фізичних осіб поширена у світі як складний соціальний феномен, має об'єктивні передумови та носить закономірний характер. Нерідко синонімом поняття «міграція фізичних осіб» у вузькому розумінні є термін «переселення».

Міграція фізичних осіб у широкому понятті, крім переселення, охоплює всі види переміщень у просторі — сезонні, епізодичні, маятникові. Вони являють собою переміщення через кордони тих чи інших держав, пересування по території держави будь-якої тривалості, регулярності й спрямованості зі зміною місця проживання або без такої зміни.

Міграція фізичних осіб складається з міграційних потоків, саме тому її вживають у збірному розумінні та у множині. Сукупність територіальних переміщень фізичних осіб, які здійснюються у визначений час в межах тієї чи іншої територіальної системи, називається міграційним потоком.

Форми міграції фізичних осіб залежать від міграційної політики конкретної держави на даний період часу. Нині існують різні підходи до поділу на типи міграції фізичних осіб, а тому загальноприйнята її класифікація відсутня. Залежно від того, який критерій покладено в основу класифікації, постають відповідні схеми диференціації переміщень людей.

Наприклад, одна з таких схем має чотири типи міграцій: втеча від злиднів та незайнятості; міграція з метою підвищення заробітку та рівня життя; намагання уникнути переслідування, конфлікту або війни; втеча від надзвичайних ситуацій або техногенних катастроф. Така диференціація розкриває зміст міграції фізичних осіб як предмета наукового пізнання, однак невиправдано багато уваги приділяє зовнішній стороні явища. Зокрема, два останні виділені типи більше різняться між собою за формою вияву, ніж за своєю сутністю

І ті, й інші переміщення викликані загрозою життю, є вимушеними, а тому практично не піддаються науковому прогнозуванню: прогноз обсягів міграції людей, спричинених соціальними або екологічними катаклізмами, потребує передбачення самих катаклізмів, що на сьогодні є неможливим. Ще більше подібні між собою міграції перших двох зазначених типів. Крім того, наведена типологія міграції фізичних осіб не враховує переміщень, пов'язаних з добровільною відмовою від кращих умов життя та можливостей заробітку заради виконання родинних зобов'язань, покликанням до того чи іншого виду діяльності. Це поодинокі випадки, але вони мають місце.

Що ж до таких переміщень, як етнічні, шлюбні, навчальні, міграція з метою возз'єднання сімей, то виділяти їх в окремі типи міграційного руху не має сенсу.

Будь-яка міграція людей відбувається під дією мотивів, серед сукупності яких слід виділити міграційну поведінку — певний набір дій або вчинків, що призводять до міграції.

Відповідно до класифікації радянського вченого Л. Л. Ри-баковського, українського вченого І. М. Прибиткової під видами міграції фізичних осіб розрізняють її складові (наприклад, за тривалістю — постійна, тимчасова (зворотна)); типи міграції залежать від її спрямування та територіального охоплення (зовнішня, внутрішня тощо); основні форми реалізації — організована та неорганізована (індивідуальна); за принципом законності — законна та незаконна.

Переміщення людей, які мають незворотний характер, називають постійною міграцією; зворотною — всі інші види міграції фізичних осіб, які мають тимчасовий характер.

Однією з головних ознак міграції фізичних осіб є перетинання державних кордонів або меж

1 2 3 4